Plzeň má již druhou Koncepci sociálního a dostupného bydlení

21. červen 2022  Redakce   Bydlení  700 zobrazení  587 slov

Plzeň v posledních letech prošla revolucí v oblasti bytové politiky a zapojení sociálních pracovníků. Přístup města je ojedinělý v rámci celé České republiky.

Ilustrační snímek z Plzně. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Plzně. Foto MEDIASHOW

Základním dokumentem je již druhá Koncepce sociálního a dostupného bydlení na roky 2019 až 2022, ta předchozí platila v letech 2016 až 2022.

Reklama

Desítky projektů řeší bytovou nouzi mladých, hendikepovaných, seniorů, lidí ohrožených ztrátou bydlení, osob v krizi, samoživitelů a dalších. Město má připravené další projekty v oblasti bytové, například rekonstrukci domů v Kotkově ulici, Bolzanově 22, Smetanových sadech 9 nebo nový bytový dům v Malesicích.

„Od roku 2014 probíhají změny v bytové politice s cílem zlepšit využitelnost městských bytů a postupně navýšit jejich počet. V roce 2015 mělo město, z důvodu špatného technického stavu, celkem 311 dlouhodobě volných bytů, které byly postupně opraveny. Od roku 2016 do konce roku 2022 město vybuduje 305 nových bytů, a to novou výstavbou nebo rekonstrukcí stávajících nevyhovujících bytů,“ zhodnotil náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města David Šlouf.

„Roky práce s Koncepcí nebyly jen o výstavbě a rekonstrukci nových bytů, ale zvýšená péče se věnovala i stávajícímu bytovému fondu. Nastavil se efektivnější způsob oprav bytů a domů. Došlo ke změně pravidel pro získání městského bytu, včetně zavedení celé řady inovativních nástrojů. Od roku 2016 do května 2022 bylo poskytnuto občanům města Plzně celkem 1 173 bytů. Toto číslo zahrnuje nově vzniklé, rekonstruované či tzv. vizualizované byty,“ doplnil David Šlouf.

Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019-2022 se připravovala v roce 2018 a vycházela z v té době dostupných, informací, trendů a strategických dokumentů. Nejvíce ohroženými cílovými skupinami v bytové nouzi jsou lidé na začátku a na konci pracovní kariéry.

„Pokud si chce město Plzeň udržet ve městě, které nabízí dostatek pracovních příležitostí, mladé lidi, absolventy škol, je nutné jim nabídnout adekvátní bydlení, startovací byty. V roce 2018 nebyli mladí lidé do 35 let cílovou skupinou, které by se bytová politika prioritně věnovala, a ani to neumožňoval stávající systém žádostí o byty, a to i přesto, že v roce 2018 žilo v Plzni celkem 26 887 obyvatel ve věku 20-34 let a například vysokoškolské vzdělání absolvovalo v roce 2017 celkem 2 908 studentů,“ uvedl David Šlouf.

V roce 2021 byl spuštěn nový systém získání městského bytu. Všechny volné byty vyjma bytů zvláštního určení se zveřejňují na webových stránkách byty.plzen.eu. Díky tomuto novému systému má Odbor bytový a Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně dostatečné množství dat o zájemcích o městské bydlení z tzv. registru na dostupné bydlení.

Data z registru se budou vyhodnocovat do nově připravované koncepce, která by měla být hotová na jaře 2023, a díky tomu bude možné lépe a přesněji definovat plán výstavby městského bydlení.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x