Severní Čechy lákají na hradní zříceníny

30. červen 2016  Redakce   Cestování  51295 zobrazení  492 slov

Hradní zříceniny v severních Čechách jsou atraktivní turistické cíle. Například Hazmburk u Libochovic je nepřehlédnutelnou dominantou v Polabí a Poohří. Podobně majestátně se na skále nad řekou Labe v Ústí nad Labem tyčí hrad Střekov. A romantický Bezděz u Máchova jezera na Českolipsku je rovněž magnet. Oblíbený je i skalní zřícenina ve Sloupu v Čechách u Nového Boru.

Hrad Hazmburk. Foto: MediaShow.czHrad Hazmburk. Foto: MediaShow.cz

1. Hazmburk

Reklama

Hazmburk je zdaleka viditelná zřícenina gotického hradu u vsi Klapý, zhruba 4 kilometry severozápadně od města Libochovice na Litoměřicku.

Hrad byl od roku 1335 do roku 1558 sídlem rodu Zajíců z Hazmburka. Později, podobně jako ostatní hrady, ztratil svůj význam a byl opuštěn. Postupně zpustl a až v době romantismu se stal předmětem zájmu českých romantiků jako byl Karel Hynek Mácha nebo Svatopluk Čech.

Zřícenina gotického hradu Hazmburk vytváří spolu s nejvyšší horou Českého středohoří Milešovkou nezaměnitelnou kulisu dolního Poohří. Dvě charakteristické majestátní věže patří k nepřehlédnutelným dominantám krajiny.

2. Střekov

Hrad Střekov je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Patří k našim nejromantičtějším hradům. Za tento přívlastek vděčí především své poloze na strmém skalním ostrohu nad řekou Labe. Jeho silueta je již po staletí symbolem města Ústí nad Labem.

Z hradu je velmi krásná vyhlídka na celé údolí Labe a město Ústí nad Labem. Pod hradem se nachází zdymadlo Střekov označované jako střekovská přehrada či jez, které je posledním zdymadlem na Labi před Severním mořem.

Střekov nechal před rokem 1319 vybudovat Jan Lucemburský k ochraně labské plavby.

Od konce 17. století přestal být Střekov trvale obydlen a zůstal opuštěn. Ještě jednou však posloužil vojenským účelům, a to za sedmileté války.

3. Bezděz

Bezděz je zřícenina hradu na Českolipsku, 6 km jihovýchodně od Doks a Máchova jezera. Nachází se na kopci Velký Bezděz v Dokeské pahorkatině a to nad vsí Bezděz. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády Přemysla Otakara II.

4. Sloup v Čechách

Skalní hrad Sloup je kulturní památka v majetku obce Sloup v Čechách u Nového Boru na Českolipsku.

Z vlastního hradu zůstaly do dnešních dnů zachovány jen zbytky některých prostor a budov, kdysi vytesaných do skály. Převážnou část prohlídkového areálu představují bývalé poustevny, skalní kostel, ambit, kaple, terasy a další objekty, které zde byly uměle vytvořeny v době baroka. Na toto období se odvolávalo i pozdější pojmenování skály Poustevnický kámen.

Prostory jsou zcela bez sbírkových uměleckých předmětů. Přestože prázdné, jsou velmi působivé. Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 2.29 hvězdiček / Hodnoceno: 7x