Středočeský kraj vyčlenil na podporu cestovního ruchu pro rok 2023 dvacet milionů korun

31. říjen 2022  Redakce   Cestování  616 zobrazení  531 slov

Podpora turistických center, významných kulturních, společenských či sportovních akcí a podpora rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje, to jsou dotační programy, které schválilo krajské zastupitelstvo.

Ilustrační snímek ze Středočeského kraje -  z Poděbrad. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek ze Středočeského kraje - z Poděbrad. Foto MEDIASHOW

Celková částka na podporu cestovního ruchu v těchto dotačních programech má přesáhnout 20 miliónů korun. Programy se pro žádosti otevřou v závěru tohoto roku. Uvedl to web Středočeského kraje.

Reklama

Středočeský Fond podpory cestovního ruchu v programu na podporu turistických informačních center připravil celkem šest tematických zadání.

Co je jejich obsahem, vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Pro příští rok jsou připraveny finance na podporu webových stránek, přičemž zvláštní důraz klademe na vytváření jazykových mutací. Dále je podpora určena na multimediální produkty a moderní technologie v oblasti cestovního ruchu.

Na podporu turistických informačních center kraj vyčlenil částku 1,5 milionu korun a žádosti bude možné podávat od 4. do 23. ledna 2023.

Další dotační program Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu je určen významným kulturním, společenským a sportovním akcím přispívajícím k rozvoji cestovního ruchu.

„Jde zejména o festivaly, významné mezinárodní akce či mimořádné sportovní události. Důležitými kritérii pro hodnocení jsou návštěvnost minimálně tisíc osob a nadregionální význam akce,“ uvádí radní Švenda.

Příjem žádostí bude probíhat od 12. do 30. prosince 2022. Do programů na podporu akcí kraj připravil finance v celkovém objemu 10 miliónů korun.Do podpory rozvoje cestovního ruchu spadá rovněž dotační program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje.

Celková alokovaná výše finančních prostředků v tomto programu je 8,7 miliónů korun.

„Oproti předcházejícímu roku jsme opět navýšili objem finančních prostředků o 1,7 milionu korun. Naším cílem je kromě podpory rozvoje cestovního ruchu také profesionalizace certifikovaných oblastních a lokálních organizací destinačních managementů na území Středočeského kraje. Zároveň chceme napomoci zkvalitnění a zefektivnění spolupráce mezi organizacemi destinačních managementů a Středočeskou centrálou cestovního ruchu,“ uvádí radní Švenda.

Ve Středočeském kraji působí celkem 11 organizací destinačních managementů, z toho Toulava z.s působí přes hranici kraje a Český ráj z.s. přes hranici dvou krajů.  V samotném Středodočeském kraji jde o Berounsko, z.s., Turistickou oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s., Kraj blanických rytířů, z.s., Pojizeří a Polabí, z.s., Posázaví o.p.s., Turistickou oblast Mělnicko-Kokořínsko, z.s., Kladensko-Slánsko, z.s., o Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. a o Středočeskou centrálu cestovního ruchu, která působí jako krajská organizace destinačního managementu.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil