Mezikrajská spolupráce má přispět ke zkvalitnění veřejné dopravy

28. únor 2022  Redakce   Doprava  972 zobrazení  480 slov

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo smlouvu o spolupráci s Pardubickým krajem, která povede k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti regionálními autobusovými linkami. Uvedl to v tiskové zprávě web Středočeského kraje.

Ilustrační snímek ze Středočeského kraje - z autobusového nádraží v Mělníku. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek ze Středočeského kraje - z autobusového nádraží v Mělníku. Foto MEDIASHOW

Cílem je společně zajistit udržitelný rozvoj linkové dopravy v krajích a současně dále zlepšovat veřejné služby v přepravě cestujících. V neposlední řadě také optimalizovat náklady spojené s dopravou cestujících.Středočeský kraj si uvědomuje potřeby neustálého zkvalitňování nabídky veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou.

Reklama

„Rozvojem mezikrajské spolupráce dojde ke zkvalitnění a k zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující zejména v oblasti Týnecka a Čáslavska a ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě,“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Podpisem smlouvy si kraje vzájemně udělí souhlas k provozování veřejné linkové dopravy na území sousedního kraje. Oba kraje také případně hradí dopravcům příslušnou kompenzaci ztráty nebo úhradu prokazatelné ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti v příslušné délce spojů, na jejichž provozu mají zájem, a to na základě smluv uzavřených s příslušnými dopravci.

Středočeský kraj má jednoznačně zájem na tom, aby poskytování služeb na mezikrajských linkách bylo zachováno.

„S ohledem na komfort cestujících považuji za zcela nevhodné, aby byl případný provoz mezi kraji zajišťován různými dopravci, případně dokonce v souběhu a s nutností přestupu či opětovného odbavení cestujících. Je pro mě prioritou, aby cestování bylo pro Středočechy co nejkomfortnější,“ doplňuje radní Borecký.

Kraje se také zavazují vzájemně zabezpečit, aby organizátoři dopravy navzájem spolupracovali při přípravě a rozvoji mezikrajských linek, přičemž spolupráce spočívá v činnostech zahrnujících smluvní, ekonomické, dopravně inženýrské, tarifní a technické zajištění systému, včetně dalších organizačních činnostech potřebných k bezproblémovému fungování veřejných služeb v přepravě cestujících.

Zastupitelé schválili také dodatek k již uzavřené smlouvě s krajem Plzeňským. Samotnou smlouvu kraje podepsaly již v roce 2018, nyní se však pro stabilitu a plynulost financování mezikrajské veřejné dopravy dohodly na změně v rámci finančních transakcí.

„Smlouvy se pozmění tak, že kraje budou hradit měsíční zálohové platby formou vyrovnávací platby tak, aby nedocházelo ke zbytečným bankovním převodům,“ dodává radní Borecký.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x