Připravuje se obnovení provozu na trati Brno - Blansko

29. říjen 2022  Redakce   Doprava  665 zobrazení  1821 slov

Jedenáctý prosinec je celostátním změnovým termínem jízdních řádů. K tomuto datu dojde po roční výluce vlaků mezi Brnem a Blanskem k obnovení provozu na této trati, takže cestující z Blanenska a Boskovicka při cestě do Brna již nebudou používat náhradní autobusovou dopravu.

Ilustrační snímek z hlavního nádraží v Brně. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z hlavního nádraží v Brně. Foto MEDIASHOW

 

Reklama
Nyní začal Jihomoravský kraj a KORDIS projednávat s obcemi návrh autobusových jízdních řádů, je připravována řada novinek:
Rychlé spojení vlaky mezi Brnem a Boskovicemi
Vlaky linky S21 Skalice nad Svitavou – Boskovice (-Velké Opatovice) budou ve Skalici nad Svitavou primárně na přípoje na rychlíky R19 a na spěšné vlaky linkyS2.. Tím se dosáhne zkrácení jízdní doby Brno – Boskovice s přestupem ve Skalici nad Svitavou na 40 - 47 minut. Ve špičkách pracovních dnů bude toto spojení zajištěno každou hodinu, mimo tuto dobu pak po dvou hodinách.
Z důvodu velkého množství linek a souběhu autobusů a vlaků mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou byla přeřešena doprava mezi oběma lokalitami. Nejen, že se doprava zpřehlední, ale navíc dojde k úspoře nákladů za dopravní obslužnost, a to s minimálním dopadem na cestující.
V daném úseku dochází ke zpřehlednění linkového vedení.
přímé autobusové spojení
brno, KRÁLOVO POLE – BOSKOVICE – (Velké OPATOVICE)
Zpřehlednění linkového vedení mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou a prodloužení linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory umožňuje zajistit přímé spojení Boskovic s Brnem, Královým Polem kombinací linek 250 a 301 přes Černou Horu a Lipůvku a to až devětkrát za pracovní den ve školním roce v obou směrech. Vyznačené spoje linky 250 změní v Černé Hoře označení na linku 301 a budou bez přestupu pokračovat do Králova Pole.
Navíc bude zavedeno i přímé spojení ráno z Velkých Opatovic v 5:28 do Brna, Kr. Pole (příjezd v 6:57) a odpoledne zpět z Brna v 15:32 do Velkých Opatovic (příjezd 17:22).
Dlouhodobá přetíženost komunikace I/43 v oblasti kolem Lipůvky způsobuje četná zpoždění a nepravidelnosti odjezdů na linkách projíždějících danou oblastí, zejména na páteřní lince 301. KORDIS na tuto skutečno reaguje a v pracovních dnech mezi 14. a 18. hod. prodlužuje jízdní dobu mezi Brnem a Lipůvkou a také navyšuje vyrovnávacích doby autobusů v Brně. Toto opatření zlepší přesnost odjezdů linky 301 a zlepší garanci přípojů na návazné linky v přestupních uzlech.
Byť již v současné době jezdí autobusy linky 251 mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi každých 30 minut, přípoje od Brna byly na tuto linku cca pouze jednou za hodinu. Nově se situace změní, prodloužením vybraných spojů do Rájce - Jestřebí bude spojení zajištěno skoro každou půlhodinu.
Příklady spojení přes Rájec- Jestřebí – odjezdy z Brna 14:15, 15:15, 16:15, 17:15
Příklady spojení přes Skalici nad Svitavou a lokálkou do Boskovic – odjezdy z Brna 13:44, 14:56, 15:44, 16:56. 17:44
Jízdní doby jak při využití spěšného vlaku přes Skalici nad Svitavou tak při spojení osobním vlakem přes Rájec -Jestřebí jsou do Velkých Opatovic srovnatelné
Častější spojení Brno - Boskovice
Prodloužení vybraných spojů do Rájce – Jestřebí zajistí i častější spojení ve špičkách pracovních dní do Boskovic. Např. v odpolední špičce po 15. hodině bude možné využít do Boskovic vlaky odjíždějící z Brna každých 15 minut. Konkrétně odjezdy linky S2 z Brna v 15:00 s přestupem ve Skalici nad Svitavou na linku 250 s jízdní dobou cca 64 minut, v 15:15 vlak s přestupem v Rájci – Jestřebí s jízdní dobou 60 minut, v 15:29 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou cca 62 minut a v 15:44 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou 47 minut.
Přímé autobusové spojení Brno, Královo Pole - Boskovice
Byť bude nově zavedeno přímé autobusové spojení až 9 x v pracovních dnech ve školním roce, konkrétně 3x v ranní špičce do Brna a 6x v odpolední špičce z Brna, bude toto spojení výhodné pouze pro cestující v blízkosti Brna, Králova Pole. Vzhledem k zatížení silnice I/43 je reálná jízdní doba autobusu ve špičkách pracovních dní Brno, Královo Pole – Boskovice cca 60 minut. Připočteme-li k tomu ještě cestu tramvají z centra do Králova Pole je cestovní doba při využití autobusu z centra Brna do Boskovic o cca 40 minut delší než cesta rychlíkem linky R19 s přestupem na S21 a o cca 20 minut delší při využití osobních vlaků linky S2.

 

Nyní začal Jihomoravský kraj a KORDIS projednávat s obcemi návrh autobusových jízdních řádů, je připravována řada novinek:

Rychlé spojení vlaky mezi Brnem a BoskovicemiVlaky linky S21 Skalice nad Svitavou – Boskovice (-Velké Opatovice) budou ve Skalici nad Svitavou primárně na přípoje na rychlíky R19 a na spěšné vlaky linkyS2.. Tím se dosáhne zkrácení jízdní doby Brno – Boskovice s přestupem ve Skalici nad Svitavou na 40 - 47 minut. Ve špičkách pracovních dnů bude toto spojení zajištěno každou hodinu, mimo tuto dobu pak po dvou hodinách.

Z důvodu velkého množství linek a souběhu autobusů a vlaků mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou byla přeřešena doprava mezi oběma lokalitami. Nejen, že se doprava zpřehlední, ale navíc dojde k úspoře nákladů za dopravní obslužnost, a to s minimálním dopadem na cestující. V daném úseku dochází ke zpřehlednění linkového vedení.

Zpřehlednění linkového vedení mezi Boskovicemi a Skalicí nad Svitavou a prodloužení linky 250 ze Skalice nad Svitavou do Černé Hory umožňuje zajistit přímé spojení Boskovic s Brnem, Královým Polem kombinací linek 250 a 301 přes Černou Horu a Lipůvku a to až devětkrát za pracovní den ve školním roce v obou směrech.

Vyznačené spoje linky 250 změní v Černé Hoře označení na linku 301 a budou bez přestupu pokračovat do Králova Pole.Navíc bude zavedeno i přímé spojení ráno z Velkých Opatovic v 5:28 do Brna, Kr. Pole (příjezd v 6:57) a odpoledne zpět z Brna v 15:32 do Velkých Opatovic (příjezd 17:22).

Dlouhodobá přetíženost komunikace I/43 v oblasti kolem Lipůvky způsobuje četná zpoždění a nepravidelnosti odjezdů na linkách projíždějících danou oblastí, zejména na páteřní lince 301. KORDIS na tuto skutečno reaguje a v pracovních dnech mezi 14. a 18. hod. prodlužuje jízdní dobu mezi Brnem a Lipůvkou a také navyšuje vyrovnávacích doby autobusů v Brně. Toto opatření zlepší přesnost odjezdů linky 301 a zlepší garanci přípojů na návazné linky v přestupních uzlech.

Častější spojení Brno - Boskovice

Prodloužení vybraných spojů do Rájce – Jestřebí zajistí i častější spojení ve špičkách pracovních dní do Boskovic. Např. v odpolední špičce po 15. hodině bude možné využít do Boskovic vlaky odjíždějící z Brna každých 15 minut. Konkrétně odjezdy linky S2 z Brna v 15:00 s přestupem ve Skalici nad Svitavou na linku 250 s jízdní dobou cca 64 minut, v 15:15 vlak s přestupem v Rájci – Jestřebí s jízdní dobou 60 minut, v 15:29 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou cca 62 minut a v 15:44 vlak s přestupem ve Skalici na linku S21 s jízdní dobou 47 minut.

Přímé autobusové spojení Brno, Královo Pole - Boskovice

Byť bude nově zavedeno přímé autobusové spojení až 9 x v pracovních dnech ve školním roce, konkrétně 3x v ranní špičce do Brna a 6x v odpolední špičce z Brna, bude toto spojení výhodné pouze pro cestující v blízkosti Brna, Králova Pole.

Vzhledem k zatížení silnice I/43 je reálná jízdní doba autobusu ve špičkách pracovních dní Brno, Královo Pole – Boskovice cca 60 minut. Připočteme-li k tomu ještě cestu tramvají z centra do Králova Pole je cestovní doba při využití autobusu z centra Brna do Boskovic o cca 40 minut delší než cesta rychlíkem linky R19 s přestupem na S21 a o cca 20 minut delší při využití osobních vlaků linky S2.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil