Ředitelství silnic a dálnic má připraveno na zimní údržbu 200 sypačů a 648 řidičů

28. listopad 2021  Redakce   Doprava  857 zobrazení  594 slov

ŘSD musí i při silném sněžení zajistit vlastními pracovníky průjezdnost více než 1 050 kilometrů dálníc v celé ČR. Údržbu mají na starosti jednotlivá  střediska správy údržby dálnice (SSÚD). Uvedl to v tiskové zprávě web ŘSD.

Ilustrační snímek, pořízený 27. listopadu 2021. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek, pořízený 27. listopadu 2021. Foto MEDIASHOW

Na jedno SSÚD připadá přibližně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic (cca 350 km) a silnice I. třídy udržujídodavatelské firmy na základě smluv uzavřených s ŘSD.Kromě zaměstnanců jednotlivých SSÚD leží tento náročný úkol také na specializované technice. ŘSD má k dispozici celkem 200 sypačů.

Reklama

Připraveno je rovněž 48 universálních vozidel s různým technickým vybavením – při velké sněhové nadílce například přijdou ke slovu mohutné frézy, schopné zvládnout i ty největší závěje. Ve skladech SSÚD je připraveno téměř 46 tisíc tun soli a solného roztoku. K nakládání soli do sypačů je připraveno 46 nakladačů.

ŘSD má také na každém SSÚD provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného, jednak roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv.

Důležitým prvkem systému zimní údržby silnic jsou rovněž dispečerská pracoviště. Dispečeři na SSÚD mají ve většině případů k dispozici online obrazové údaje z dohledových kamer, informace o aktuálních hodnotách z meteorologických stanic, ale i ze snímačů umístěných přímo na vozovkách.

Zaměstnanci center zároveň vyhodnocují krátkodobé, střednědobé, i liniové předpovědi ČHMÚ pro jednotlivé tahy. Součástí systému je i srážkový radar.V souladu s legislativou ČR jsou dálnice a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti při zajišťování sjízdnosti.

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek silnic po výjezdu mechanismů:    •  do 2 hodin u dálnic    •  do 3 hodin u silnic I. třídy

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací.Informace o zimní výbavě, sjízdnosti silnic a dálnic, ale také informace zahrnující výkony zimní údržby na dálnicích a silnicích I. třídy naleznete na portálu www.dopravniinfo.cz.K dispozici je pro řidiče také bezplatná dálniční asistenční služba.

Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu, je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut. Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci. Kontakt – 800 280 281.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil