Seřaďovací nádraží v České Třebové bude zachováno

16. listopad 2021  Redakce   Doprava  966 zobrazení  535 slov

Seřaďovacího nádraží v České Třebové je co do výkonů druhým největším v zemi. Správa železnic nyní vyhodnocuje celou síť s ohledem na vytížení a  potřebnou modernizaci jednotlivých stanic. U té českotřebovské bylo navrženo prověření její potřebnosti.  

Foto Pardubický krajFoto Pardubický kraj

V současné době funguje v železniční síti ve správě Správy železnic 51 stanic, které jsou určené pro základní vlakotvorbu železniční nákladní dopravy, z čehož 28 stanic je seřaďovacích. Na území  Pardubického kraje se jedná o železniční stanice Pardubice a Česká Třebová.

Reklama

V rámci železniční sítě je navíc seřaďovací nádraží v České Třebové důležité pro dálkovou vlakotvorbu, která je v České republice řešena také v Mostě, Nymburce a Brně-Maloměřicích.

Velké množství seřaďovacích stanic, zastaralost jejich infrastruktury a nezbytnost modernizace vedla Správu železnic k přípravě koncepce seřaďovacích stanic.

Tento materiál analyticky posuzuje výkony a roční náklady jednotlivých stanic, stav zabezpečovacího zařízení, budov či IT systémů. Na základě všech kritérií rozděluje stanice do třech kategorií od rozvojových, přes zachování stávajícího stavu až po prověření potřebnosti. Do poslední kategorie se na základě analýzy dostala mimo jiné Česká Třebová.

V této kategorii jsou zařazeny stanice, jejichž kapacita převyšuje výkony s nevyužitou infrastrukturou a pravděpodobným postradatelným významem, jak uvádí materiál. Význam seřaďovacího nádraží v České Třebové bude potvrzen zařazením do krajské koncepce dopravy, která byla v září schválena v zastupitelstvu.

„S panem generálním ředitelem Správy železnic jsme se domluvili, že Česká Třebová i nadále zůstane významným seřaďovacím nádražím. Ze čtyř svazků směrových kolejí bude jeden svazek prodán společnosti Metrans pro další rozvoj překladiště. Další tři svazky budou dále fungovat pro vlakotvorbu,“ řekl hejtman Martin Netolický.

"Původní koncepce proti tomu počítala s postupným útlumem. Nyní mám garanci od Správy železnic, že by měly být do tří svazků uvolněny finanční prostředky, a to nejen do kolejiště, ale také do zabezpečovacích zařízení sovětského typu, která slouží již více jak 40 let. Obrovským problémem jsou v tomto případě náhradní díly, které de facto na trhu již nejsou, a proto bude muset být řešena celková postupná obměna těchto zařízení,“ uvedl Martin Netolický, který od počátku intenzivně komunikuje s přednostou provozní oblasti Petrem Zeleným.

„Požádal jsem Petra Zeleného o monitoring celé situace přímo v místě. Česká Třebová je na železnici stále navázána v mnoha provozech, a pokud by došlo k útlumu seřaďovacího nádraží, tak se bavíme o poklesu až o 100 zaměstnanců v různých železničních profesích, což by byl pro město a okolí citelný zásah,“ dodal hejtman Martin Netolický.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 2 hvězdiček / Hodnoceno: 2x