Ústecký kraj pracuje na zlepšení a udržení kvality veřejné dopravy

19. listopad 2021  Redakce   Doprava  1614 zobrazení  657 slov

Nový plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje byl schválen na období 2022 – 2026. Klade si za cíl zlepšení a udržení kvality veřejné dopravy na vysoké, konkurenceschopné a moderní úrovni. Plán pojednává o budoucnosti krajské dopravy a rozvíjení jednotnosti „zelené“ značky DÚK. Uvedl to v tiskové zprávě web Ústeckého kraje.

Ilustrační snímek z Ústeckého kraje - autobusové nádraží v Litoměřicích. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Ústeckého kraje - autobusové nádraží v Litoměřicích. Foto MEDIASHOW

„Dopravní plán představuje ucelenu prezentaci záměrů objednatele v rámci veřejné dopravy. Snažíme se cestujícím již několik let přiblížit výhody, které cestování veřejnou dopravou má a zaujmout moderním a komfortním krajským dopravním systémem,“ říká vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek.

Reklama

Plán vznikal v problémovém období v roce 2020 – 2021, kdy veřejná doprava v celé ČR zaznamenala hluboký propad tržeb z důvodu situace týkající se Covid-19. Proto je v rámci plánu hned v úvodu navrhnuta strategie k obnovení důvěry cestujících ve veřejnou dopravu.

Dále jsou v plánu stanoveny nové standardy obsluhy území, které definují krajem objednávaný rozsah jiným způsobem než v plánu minulém. Standardy nově určují rozsah cílové obsluhy území jednak podle počtu obyvatel obce, stanovují interval obsluhy v jednotlivé denní doby a směrování objednávané dopravy.

Doprava Ústeckého kraje si dále klade za cíl prohloubení integrace systémů MHD do DÚK, v praxi by se mělo jednat o rozšíření standardů kvality DÚK i na systémy MHD.

Důraz bude kladen také na zkvalitnění přestupních bodů a uzlů - dokončení obnovy starých či poškozených označníků, sjednocení vizuální podoby označníků, zvýšení informovanosti cestujících na dopravních uzlech.

Dalším z bodů je sjednocení číslování linek v rámci integrovaného dopravního systému DÚK, aby každé číslo linky bylo jedinečné a nedocházelo k duplicitám.
Jednou z klíčových oblastí bude hodnocení dosahované kvality jak ze strany cestujících, tak i objednavatele. Plánují se větší kontroly kvality.

Právě spokojenost cestujících s kvalitou veřejné dopravy je důležitým ukazatelem pro objednatele. Nový dopravní plán si také klade za cíl další zvýšení provázaností spojů, zkrácení jízdních dob a další mezikrajská propojení systémů např. PID a další.

V následujících letech se DÚK zaměří nejen na stávající cestující (pracující, studenti), ale také na nové potenciální cestující, tedy na uživatele převážně automobilové dopravy.

Důležité je přesvědčit je o výhodách užívaní veřejné dopravy, která je při dlouhodobém užívání výhodnější, ale také ekologičtější.

Nový plán dopravní obslužnosti navazuje na předcházející plán z let 2017 – 2021, kdy se podařilo aplikovat řadu změn a zlepšení. Podařilo se zkrácení jízdních dob, zajištění nových návazností, obnova vozových parků.

V roce 2020 se podařilo zahájit činnost Centrálního dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, který se stal důležitou součástí zkvalitňování služeb nejen pro cestující, ale i krajské dopravce.

V roce 2021 byla spuštěna mobilní aplikace DÚKapka, která představuje moderní a pohodlný nákup jízdného. V rámci zvyšování kvality informovanosti cestujících vyjel do měst a obcí také tzv. DÚKmobil, jedná se o pojízdnou informační kancelář.

Nový dopravní plán se zaměří na stále větší zvyšování kvality služeb a rozvíjení pomocných marketingových nástrojů propagace DÚK. Na posílení úlohy DÚKmobilu, mobilní aplikace DÚKapka i Centrálního dispečinku DÚK.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.36 hvězdiček / Hodnoceno: 14x