Ve Vsetíně vznikne nový terminál vlakové a autobusové dopravy za 3 miliardy

27. říjen 2021  Redakce   Doprava  1897 zobrazení  435 slov

Začíná rekonstrukce stanice Vsetín. Správa železnic (SŽ) vybrala zhotovitele, který během tří let provede kompletní rekonstrukci na dopravní terminál.

Vsetín, vizualizace dopravního terminálu. Foto: Správa železnicVsetín, vizualizace dopravního terminálu. Foto: Správa železnic

Změnou konfigurace kolejiště dojde k náhradě nevyhovujících úrovňových nástupišť v oblouku novými, která budou mít nástupní hranu v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí a bezbariérový přístup. K odbavení cestujících poslouží společný terminál pro železniční a autobusovou dopravu.

Reklama

Ve stanici Vsetín se momentálně nachází osm úrovňových oboustranných nástupišť tvořených panely. Nově je navrženo jedno vnější nástupiště s délkou 350 metrů a proměnnou šířkou, které se ve směru na Horní Lideč změní na jazykové.

Dále vznikne ostrovní nástupiště o stejné délce, na které se cestující dostanou novým podchodem. Bezbariérový přístup zajistí výtahy. V rámci kolejových úprav se změní nejen samotné kolejiště stanice, ale také napojení na trať do Velkých Karlovic.

Stávající výpravní budova bude nahrazena novým dopravním terminálem. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících vlakové i autobusové dopravy a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice.

Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží; to bude komunikačně propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny.

V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína.

V rámci stavby budou zřízeny také dva podchody. Jeden povede nejen na nová nástupiště, ale současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Druhý nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny.

Stavbu s celkovými náklady přes 3 miliardy korun provede sdružení tvořené společnostmi OHL ŽS, STRABAG Rail a AŽD.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.1 hvězdiček / Hodnoceno: 31x