Co se rodinám v Ostravě líbí a co by chtěly změnit?

10. květen 2021  Redakce   Ostrava  1410 zobrazení  864 slov

Bezpečný veřejný prostor přátelský rodině, tak lze ve zkratce shrnout to, na co ostravské rodiny v realizovaném průzkumu upozorňovaly nejčastěji. Cílem šetření bylo ověřit spokojenost rodin s jednotlivými aspekty života, a to, jak vnímají vhodnost města pro rodiny.

Ilustrační snímek Magistrát města OstravyIlustrační snímek Magistrát města Ostravy

Reklama
Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravská univerzita. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů.
„Vážíme si všech zaslaných podnětů. Reakce jsou pro nás cenné a budeme se jimi dál zabývat, a to jak na úrovni města, tak i jednotlivých městských obvodů. Řada impulsů se totiž vztahuje ke konkrétním lokalitám. Je důležité, aby přijatá opatření odrážela skutečný stav a potřeby rodin, které ve městě žijí, a mohla na ně reagovat,“ řekl resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Z výsledků vyplývá, že respondenti jsou spokojeni s úrovní služeb – vysokého hodnocení dosáhla veřejná doprava, zdravotnictví, školství, kulturní a volnočasové aktivity. Pozornost by podle nich měla směřovat také k otázkám slaďování práce a rodiny – zajištění dostatečné nabídky jeslí, vhodných pracovních příležitostí či poradenství pro rodiny.
Dotázaní pozitivně hodnotili také aktivity rodinné politiky města, například místa přátelská rodině, která původně jako námět k realizaci zaslal občan Ostravy při tvorbě strategického plánu města fajnOVA - https://fajnova.cz/projekt/mista-pratelska-rodine/.
O něco méně dobře byla rodinami hodnocena oblast bezpečnosti, životního prostředí a dostupnost adekvátního bydlení. V souvislosti s veřejným prostranstvím respondenti nejčastěji poukazovali na chybějící veřejné toalety a přebalovací koutky, neudržované chodníky, nevhodně navržené podchody a cyklostezky a celkově nepřívětivé prostředí pro chodce i maminky s kočárky.
Téměř třetina podnětů souvisela s bezpečím – ať už ve vztahu ke kriminalitě, ale i v souvislosti s dopravou, bezpečným pohybem ve městě, bezpečností hřišť, sportovišť či veřejných prostranství.  Pokud jde o dětská hřiště, kromě jejich bezpečnosti by rodiny ocenily jejich lepší údržbu, kvalitu a dostupnost. Přáním je obecně více multifunkčních sportovišť.

Dotazníkové šetření provedla na zadání města Ostravská univerzita. K otázkám se vyjádřilo více než 1800 respondentů.

„Vážíme si všech zaslaných podnětů. Reakce jsou pro nás cenné a budeme se jimi dál zabývat, a to jak na úrovni města, tak i jednotlivých městských obvodů. Řada impulsů se totiž vztahuje ke konkrétním lokalitám. Je důležité, aby přijatá opatření odrážela skutečný stav a potřeby rodin, které ve městě žijí, a mohla na ně reagovat,“ řekl resortní náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Z výsledků vyplývá, že respondenti jsou spokojeni s úrovní služeb – vysokého hodnocení dosáhla veřejná doprava, zdravotnictví, školství, kulturní a volnočasové aktivity. Pozornost by podle nich měla směřovat také k otázkám slaďování práce a rodiny – zajištění dostatečné nabídky jeslí, vhodných pracovních příležitostí či poradenství pro rodiny.

Dotázaní pozitivně hodnotili také aktivity rodinné politiky města, například místa přátelská rodině, která původně jako námět k realizaci zaslal občan Ostravy při tvorbě strategického plánu města fajnOVA - https://fajnova.cz/projekt/mista-pratelska-rodine/.

O něco méně dobře byla rodinami hodnocena oblast bezpečnosti, životního prostředí a dostupnost adekvátního bydlení. V souvislosti s veřejným prostranstvím respondenti nejčastěji poukazovali na chybějící veřejné toalety a přebalovací koutky, neudržované chodníky, nevhodně navržené podchody a cyklostezky a celkově nepřívětivé prostředí pro chodce i maminky s kočárky.

Téměř třetina podnětů souvisela s bezpečím – ať už ve vztahu ke kriminalitě, ale i v souvislosti s dopravou, bezpečným pohybem ve městě, bezpečností hřišť, sportovišť či veřejných prostranství.  Pokud jde o dětská hřiště, kromě jejich bezpečnosti by rodiny ocenily jejich lepší údržbu, kvalitu a dostupnost. Přáním je obecně více multifunkčních sportovišť.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.15 hvězdiček / Hodnoceno: 13x