Mapa ukazuje v Ostravě přístupnost jednotlivých míst pro handicapované

4. leden 2022  Redakce   Ostrava  1076 zobrazení  708 slov

Více jak 1400 objektů z oblastí úřadů, vzdělávaní, zdravotnictví, služeb, kultury, gastronomie, zastávek městské hromadné dopravy, bylo zmapováno a zveřejněno v mapě přístupnosti v Ostravě, která je využívána zejména osobami odkázanými na ortopedický vozík.

Ilustrační foto Magistrát města OstravyIlustrační foto Magistrát města Ostravy

Informace však využívají i senioři se zhoršenou mobilitou či rodiče s kočárky. Uvedl to v tiskové zpráv web Magistrátu města Ostravy.

Reklama

Handicapovaní, ale nejen oni, mohou v mapě zjistit, zda daný objekt je pro ně samostatně přístupný, potřebují doprovod či se jedná o objekt zcela nepřístupný. Přístupnost je hodnocena z mnoha aspektů a rozděluje objekty na přístupné (zelená barva), částečně přístupné (oranžová barva) a obtížně přístupné nebo nepřístupné (červená barva).

„Bezbariérovost je nezbytnou podmínkou rovných příležitostí a svobody pohybu nejen pro handicapované, ale také pro seniory či rodiče s kočárky. Je tak pro město nesmírně důležitá a přístupnost veřejných budov, veřejných prostranství, městské hromadné dopravy, ale také např. bydlení, patří mezi klíčové úkoly, které město má," konstatovala Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

"Věříme, že se nám postupně daří to, co by mělo být standardem, rozšiřovat, ale není to zatím samozřejmost na všech místech, často z technických či ekonomických důvodů, a proto je služba v podobě mapy přístupnosti významnou pomocí všem potřebným,“ dodala Bajgarová.

Mapu přístupnosti lze nalézt na mapovém portále města https://mapy.ostrava.cz/mapa-pristupnosti/mapa/, kde proklikem na příslušnou dlaždici zobrazíme požadovanou mapu. Je rovněž propojena se stránkami https://www.ostrava-bezbarier.cz/, což usnadňuje vkládání nově zmapovaných objektů včetně příslušných fotografií.

Každý zmapovaný bod nese řadu atributů, které mohou ve svém důsledku znamenat rozhodnutí, zda se „vozíčkář“ do místa vypraví. Zájemce v mapě nalezne krom základních informací, definujících adresu, detaily ke vstupu do budovy, interiéru, existenci výtahu, dostupnosti parkování či toalet. Laicky lze mapu přístupnosti přiblížit systému semaforu.

Zelená znamená pro vozíčkáře objekt přístupný, oranžová potřebnost doprovodu vozíčkáře a červená barva značí vozíčkářům nedostupný objekt.Zásadní pro efektivnost celého procesu je spolupráce handicapovaných osob při mapování jednotlivých míst.

Osoby, pohybující se na ortopedickém vozíku, jsou schopny nejlépe objekty posoudit, všimnout si skutečností, které zdravý člověk vůbec nevnímá. Významný pro projekt je proto podíl specialisty pro architektonické bariéry odboru územního plánování a stavebního řádu magistrátu, který využívá k pohybu vozíku, jeho zpětná vazba je praktická a výjimečná.

Jakmile je objekt zmapován, informace jsou ihned publikovány prostřednictvím oddělení geografického informačního systému magistrátu. Nicméně na mapování spolupracují také zástupci Ostravské organizace vozíčkářů. Její předseda, Tomáš Dvořák k mapě přístupnosti dodává:

„Projekt vychází z potřeb vozíčkářů a je pro ně přínosný. Sám jsem vozíčkář, úzce spolupracujeme právě s vozíčkářem, zaměstnancem magistrátu, který veškeré naše informace a postřehy řeší. Jsme velice rádi, že Ostrava se k předmětnému postavila vstřícně, my fyzicky mapujeme objekty, zastávky a podobně, poskytujeme kýžené informace. Magistrát pak řeší zveřejnění a aktualizaci informací."

A Tomáš Dvořák pokračuje: "Mapu vozíčkáři využívají četně, jako příklad mohu uvést handicapovanými v prvé řadě vyhledávané nástupní ostrůvky. Dopravní podnik pořizuje bezbariérové dopravní prostředky, nicméně s tímto souvisí i bezbariérovost nástupních míst MHD, nádraží apod. Mohl bych však dlouze pokračovat výčtem různých úřadů, restaurací, knihoven, divadel, hřbitovů či dostupností toalet nebo vhodného parkování.“


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 2x