Ostrava hledá novou podobu náměstí a jeho okolí

2. červenec 2021  Redakce   Ostrava  1375 zobrazení  595 slov

Město Ostrava, prostřednictvím Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) organizuje soutěž o návrh na řešení prostoru Náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě a jeho bezprostředního okolí.

Současný stav. Foto Magistrát města OstravySoučasný stav. Foto Magistrát města Ostravy

Zadání bere v potaz plánovanou rekonstrukci komplexu Ostravica a je zaměřeno na proměnu veřejného prostranství, včetně revitalizace parčíku.

Reklama

Náměstí E. Beneše je místem, spojujícím historické jádro Ostravy s rezidenční čtvrtí Nová Karolina, které bezprostředně sousedí s významnými budovami města, mezi něž patří například radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, hotel Imperial či známý komplex Ostravica.

S ohledem na své strategické umístění a současný stav bylo náměstí dlouhé roky předmětem diskusí, které nyní vyústily ve vyhlášení architektonické soutěže. Možnou proměnu náměstí navíc zásadně blokoval letitý soudní spor, který město vedlo s developerem Amadeus Real a v němž nakonec byla Ostrava úspěšná.

Soutěž o návrh má vyřešit formu, podobu a způsoby využití veřejného prostoru, který nese označení náměstí, ale v tuto chvíli má spíše podobu průchozího parčíku. Kromě toho musí návrh řešit kulturní aspekt území, posoudit stav okolních ulic a zohlednit navazující projekty, které se zde plánují, především připravovanou rekonstrukci komplexu bývalého obchodního domu Ostravica.

„Již před lety jsme deklarovali zájem řešit náměstí Edvarda Beneše formou architektonické soutěže. Důvodem není jen obecný trend soutěžení, který se ve městě snažíme aplikovat, ale především skutečnost, že různorodost návrhů může přinést zajímavé pohledy na různé otázky. Včetně té, zda preferovat dostavbu náměstí na místě po bývalém Německém domě či upřednostnit jeho parkové pojetí,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Zároveň jsme nyní v situaci, kdy se po letech jednak podařilo odklidit dlouhodobý soudní spor, jednak se reálně rýsuje rekonstrukce samotného objektu Ostravica jeho soukromým vlastníkem. Věříme, že přeměna náměstí poskytne potřebnou synergii a podporu snahy soukromých investorů a povede k celkové kultivaci této lokality,“ dodal Tomáš Macura.

Obecně se předpokládá, že veřejné prostranství, ať už bude mít charakter parku či náměstí, ožije jako důstojný tmelící prostor všech domů okolo. Předmětem soutěže je proto také přesnější specifikace nového způsobu využití tohoto prostranství.

Součástí návrhu bude také krajinářské řešení, řešení materiálů a prvků městského mobiliáře a případná změna umístění Památníku revolučních bojů, který je možno v rámci náměstí přesunout, nikoli však odstranit. Dále vyřešení dopravních návazností, umístění nové cyklostanice a zachování parkovacích míst pro návštěvníky města a úřadu i stání TAXI.

Soutěž je vyhlašována jako otevřená dvoufázová urbanisticko-architektonická se dvěma navazujícími zakázkami – územní studií pro širší území a projektem veřejného prostranství pro samotné náměstí E. Beneše s předpokládanou hodnotou investice ve výši 30 milionů korun.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil