Ostrava podpoří doučování dětí o letních prázdninách

4. červenec 2021  Redakce   Ostrava  1396 zobrazení  608 slov

Snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na žáky základních škol se město Ostrava rozhodlo podpořit aktivitami ve vzdělávání s cílem současného obnovení sociálních vztahů dětí s jejich vrstevníky.

Ilustrační snímek z Ostravy. Foto Magistrát města OstravyIlustrační snímek z Ostravy. Foto Magistrát města Ostravy

Jedná se zejména o doučování žáků ZŠ ze strany jejich kmenových škol a neziskových organizací, a propojení formálního a neformálního vzdělávání dětí formou příměstských táborů a letních kempů realizovaných základními školami, středisky volného času a domem dětí a mládeže.

Reklama

Statutární město Ostrava prověřovalo situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením, jeho účelem bylo zmapovat potřeby doučování žáků ZŠ vzniklé v důsledku distanční výuky. Z celkového počtu 12 991 žáků vyhodnotily školy celkem 927 (tj. 7,14 %) žáků jako ty, kteří se neúčastnili systému distanční výuky či jej z jakéhokoli důvodu nezvládali.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně ostravského primátora pro oblast školství a sportu, se aktivně zajímala o problém a hledala možnosti, jak umožnit ostravským dětem doučování a najít způsob, jak dětem poskytnout pomoc i bez podpory státu.

„Jedná se o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale zdaleka nejen o ně,“ řekla náměstkyně Hoffmannová. „Problém se týká například i žáků s poruchami učení, ADHD. Pro ně byla distanční výuka extrémně náročná.“

Současně s aktivitami města Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo program „Letní kempy 2021“. Má za cíl podpořit aktivity na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělání a také dušení zdraví dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Ministerstvo však z programu vyloučilo školy a zaměřilo se pouze na střediska volného času a domy dětí a mládeže. Město Ostrava se naopak snažilo najít komplexní způsob podpory.

Do aktivit města jsou zapojeny školy, střediska volného času i neziskové organizace, bude poskytována individuální i skupinová podpora. Děti budou část týdne trávit ve školách, kde se budou věnovat učení, ale například i sportu, budou se účastnit pravidelných projektových dnů – třeba ve Světě techniky, v ZOO nebo v Planetáriu Ostrava. Cílem není, aby se jen sedělo v lavicích a doháněly se resty, ale také to, aby si děti prázdniny ve městě smysluplně užily.

Město poskytne vybraným základním školám, střediskům volného času a neziskovkám na jednotlivé aktivity částku ve výši 790 tisíc korun. Díky poskytnuté mimořádným finančním prostředkům probíhá individuální či skupinové doučování žáků v období června až září 2021 a realizace příměstských táborů zaměřených na doučování žáků v době od června do srpna 2021 dohromady pro 841 žáků navštěvující základní školy na území města Ostravy.

„Ředitelé a učitelé oslovovali rodiny dětí, které vypadly z distanční výuky, což nebyl vždy jednoduchý úkol a museli jsme intenzivně zapojit také neziskové organizace, které s dětmi pracují dlouhodobě a mají jejich důvěru, všem institucím děkuji za snahu a pomoc dětem,“ dodala Andrea Hoffmannová.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.33 hvězdiček / Hodnoceno: 3x