Ostrava znovu přispěje na obnovu kulturních památek

8. duben 2021  Redakce   Ostrava  2285 zobrazení  321 slov

Ostrava také letos pomůže majitelům památkově chráněných objektů nebo významných městských staveb s financováním zvýšených nákladů na jejich údržbu, opravy či restaurování.

Objekt Střelniční. Foto Magistrát města OstravyObjekt Střelniční. Foto Magistrát města Ostravy

O podporu mohou žádat vlastníci městských domů s byty a občanskou vybaveností, staveb určených k sportovnímu a kulturnímu využití a objektů industriálního dědictví. Lhůta pro podávání žádostí je od 8. dubna do 8. června, o přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději do konce září. V dotačním programu jsou pro letošní rok alokovány 4 miliony korun.

Reklama

„Ostrava se může pyšnit množstvím cenných staveb, máme skvosty, které někdy nevnímáme, nebo jsou ve velmi zanedbaném stavu. Jsme si vědomi skutečnosti, že obnova památek s sebou často nese zvýšené náklady,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Cílem programu, jehož další výzvu schválili ostravští zastupitelé, je obnova kulturních památek nebo významných městských staveb, které jsou ve špatném technickém stavu, v důležitých lokalitách obvodů. Program by měl motivovat vlastníky k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkové péče.

Kritériem pro posuzování žádostí bude zejména obnova stěžejních památkových hodnot stavby, společenský přínos, její veřejné využití, společenský význam a jedinečnost, míra naléhavosti záchovné údržby nebo opravy. Žádosti o dotace bude hodnotit Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města.

Příspěvek města na jeden projekt může dosáhnout částky od 50 tisíc do 1,5 milionu korun a může pokrýt maximálně polovinu přímých nákladů, zbytek hradí majitel objektu. Dotovaná oprava či rekonstrukce stavby musí být hotova nejpozději do konce června 2022.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 3x