Plzeň má doporučení, jak hospodařit s dešťovými vodami

8. listopad 2023  Redakce   Plzeň  202 zobrazení  622 slov

Plzeň má nový dokument, který řeší hospodaření s dešťovými vodami. Koncepce nazvaná Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami, se stane podkladem při rekonstrukcích a budování různých typů staveb na území města, jejím cílem je přispět k ochraně životního prostředí a hospodárně zacházet s vodními zdroji.

Ilustrační snímek z Plzně (září 2023). Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Plzně (září 2023). Foto MEDIASHOW

Reklama
Dokument zpracoval odborný tým ve složení Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Atelier T-plan, s.r.o., Igutis, 4ct s.r.o., v lednu 2023, na svém listopadovém jednání jej schválila Rada města Plzně.
„Standardy slouží jak široké veřejnosti, která se zajímá o problematiku udržitelnosti a řešení blízkých přírodě, tak především účastníkům výstavby. Jim přibližuje nejen administrativní kroky provázející výstavbu, ale hlavně možnosti a také požadavky na to, jak mají postupovat při aplikaci principů odvodnění. Definují také kritéria, která je nutné při návrhu a realizaci systému dodržet,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.
Hlavním cílem pořízení městských standardů je nastavit jasná pravidla, která urychlí proces přechodu k systémovému zavedení takzvané modrozelené infrastruktury, tedy infrastruktury zohledňující a chránící životní prostředí v 21. století a snažící se o maximální využívání a obnovu přírodních zdrojů. V takovém případě už by nemělo docházet k tomu, že větší či menší lokality Plzně budou v důsledku přívalových srážek vyplaveny přeplněným kanalizačním systémem, opatření jsou prevencí sucha, pomohou chránit kvalitu vody a další. Pracuje se s budováním vegetačních střech, propustných povrchů, vsakovacích objektů, akumulačních nádrží, výsadbou keřů a stromů a podobně.

Dokument zpracoval odborný tým ve složení Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Atelier T-plan, s.r.o., Igutis, 4ct s.r.o., v lednu 2023, na svém listopadovém jednání jej schválila Rada města Plzně.

„Standardy slouží jak široké veřejnosti, která se zajímá o problematiku udržitelnosti a řešení blízkých přírodě, tak především účastníkům výstavby. Jim přibližuje nejen administrativní kroky provázející výstavbu, ale hlavně možnosti a také požadavky na to, jak mají postupovat při aplikaci principů odvodnění. Definují také kritéria, která je nutné při návrhu a realizaci systému dodržet,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Hlavním cílem pořízení městských standardů je nastavit jasná pravidla, která urychlí proces přechodu k systémovému zavedení takzvané modrozelené infrastruktury, tedy infrastruktury zohledňující a chránící životní prostředí v 21. století a snažící se o maximální využívání a obnovu přírodních zdrojů.

V takovém případě už by nemělo docházet k tomu, že větší či menší lokality Plzně budou v důsledku přívalových srážek vyplaveny přeplněným kanalizačním systémem, opatření jsou prevencí sucha, pomohou chránit kvalitu vody a další. Pracuje se s budováním vegetačních střech, propustných povrchů, vsakovacích objektů, akumulačních nádrží, výsadbou keřů a stromů a podobně.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil