Plzeň má plán na regeneraci svého historického jádra

7. červenec 2022  Redakce   Plzeň  1040 zobrazení  429 slov

Plzeň má dlouhodobou vizi – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) ve spolupráci s Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně vypracoval dokument s názvem Program regenerace historického jádra města Plzně na desetileté období 2021 až 2030.

Ilustrační snímek z centra Plzně. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z centra Plzně. Foto MEDIASHOW

Podněty k jeho vypracování v minulých letech podávali sami majitelé objektů, které se nacházejí v Městské památkové zóně Plzeň.

Reklama

Nyní už jsou v souladu s touto vizí připravovány první rekonstrukce domů. Majitelé historických objektů mohou dosáhnout na dotaci Ministerstva kultury České republiky, které Program regenerace městských historických jader vyhlašuje. Tím, že město zpracovalo svůj dokument na regeneraci plzeňského historického jádra, se přihlásilo k ministerskému programu,“ uvedla náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková, do jejíž gesce mimo jiné spadá i oblast památkové péče.

Zdůraznila, že regenerace v tomto programu neznamená jen opravy památek, ale transformaci celého území plzeňské památkové rezervace do celku, který bude fungovat jako živý organismus.

„V minulých letech, tedy ještě před samotným zpracováním dokumentu, magistrátní odbor památkové péče vyzval majitele památkově chráněných domů v městské památkové rezervaci, aby tento program pomohli vytvořit a nechali zpracovatele dokumentu nahlédnout do svých objektů a zhodnotit jejich technický stav. Zaměřili se především na podchycení nejzásadnějších úskalí těchto historicky cenných objektů,“ podotkla Eliška Bartáková.

„Na dokumentu jsme usilovně pracovali několik měsíců a z časového hlediska bylo nejnáročnější získání potřebných dat v podobě terénního průzkumu a následného vyhodnocení,“ poznamenal Adam Javornícky z ÚKRMP, který je zodpovědný za vytvoření Programu regenerace historického jádra města Plzně.

„Aby mohl být vlastník do programu zařazen a dosáhnout tak na dotaci z Ministerstva kultury, musí být jeho dům evidován jako kulturní památka, mít zpracovanou projektovou dokumentaci, která musí projít schválením našeho odboru, a také by měl mít vydané stavební povolení,“ doplnil.

Odbor památkové péče Magistrátu města Plzně bude vždy na podzim odesílat Ministerstvu kultury vyplněný dotazník s informací, kteří vlastníci památek mají zájem se v následujícím roce k programu připojit, a tím mít možnost získat z Ministerstva kultury dotaci na rekonstrukci.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 3x