Začínají práce na dlouhodobém zajištění stability skalní stěny

21. březen 2022  Redakce   Plzeň  1050 zobrazení  538 slov

Začínají práce na zajištění pískovcové skály v Lobezském parku v Plzni v blízkosti ulic Nad Úhlavou a Revoluční. Skála bude očištěna, nestabilní části odstraněny, stabilitu skály posílí kotvy.

Foto Magistrát města PlzněFoto Magistrát města Plzně

Lidé se do parku dostanou, jeho část, kde budou probíhat práce, bude do srpna tohoto roku nepřístupná. Předpokládané náklady jsou odhadovány na čtyři miliony korun včetně DPH.

Reklama

Problém se skálou tvořící svah pod obloukem ulic Nad Úslavou a Revoluční byl zjištěn již při rekonstrukci Lobezského parku před čtyřmi lety.

„Když jsme to zjistili, nechali jsme udělat nejnutnější zabezpečovací práce, tedy skálu očistit, shodit to, co hrozilo pádem. Současně jsme zadali projektovou dokumentaci k dlouhodobému zajištění stability skály, podle které nyní začínají práce,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Podle jeho slov je cílem zvýšit bezpečnost návštěvníků parku, který se stal oblíbeným místem odpočinku nejen pro Plzeňany z Lobez, ale i z dalších lokalit. Nejprve dojde k očištění horní hrany skály od náletové vegetace. Poté budou ze skály odstraněny zvětralé části a nebezpečné převisy.

Pomocí prvků z injektovaných samozávrtných kotevních tyčí bude zajištěna stabilita očištěné skalní stěny od nestabilních částí. Některé vypadlé bloky ze skalní stěny budou nahrazeny takzvanou kotvenou plombou z kamenného zdiva.

„Zajištění horní hrany skalního masivu pak bude provedeno pomocí ochranného systému vegetačních pásů, tzv. rukávců. Jde o rukávec z geotextílie s vegetačním substrátem, do jehož otvoru se v horní části sází rostliny. Vegetace tak neprorůstá do skály. Rukávce jsou sofistikovaně uchyceny na skále a postupem času srostou s okolním prostředím. Je to poměrně nová technologie, kterou jsme již použili u Košuteckého jezírka. Tam se to osvědčilo, a tak jsme se rozhodli ji použít i v Lobezském parku. Na skálu se tak dostane zeleň, aniž by narušovala samotnou skálu,“ řekla vedoucí oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně Hana Hrdličková.

Staveniště pod skálou bude oploceno a osazeno informační tabulí. Příjezd na staveniště bude po asfaltové komunikaci ve spodní části parku podél obytných domků.

Stávající práce na skále se opírají o podrobné geologické posouzení skalního výchozu odbornou firmou SG Geotechnika, a. s., provedené v srpnu 2018 a o projektovou dokumentaci k provedení stabilizace zpracovanou firmou STRIX INŽENÝRING s. r. o.

Práce, které bude provádět firma STRIX Chomutov, a. s., by měly skončit v srpnu tohoto roku. Předpokládané náklady čtyři miliony korun včetně DPH půjdou z rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně, která stavbu pro město zajišťuje.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x