Další žižkovská tepna projde rekonstrukcí

4. září 2021  Redakce   Praha  959 zobrazení  506 slov

Rada hl. m. Prahy posvětila pokračování přípravy revitalizace ulice Jana Želivského, která představuje významnou dopravní tepnu Žižkova.

Ilustrační snímek z Prahy - Žižkova. Foto MediashowIlustrační snímek z Prahy - Žižkova. Foto Mediashow

Je spojnicí tří městských tříd – Vinohradské, Olšanské a Koněvovy a prochází podél jedné z nejvýznamnějších transformačních oblastí Prahy – Nákladového nádraží Žižkov, kde má postupně vyrůst moderní městská čtvrť.

Reklama

„Přeměna ulice Jana Želivského není novým nápadem. Existuje hned několik různých koncepcí a plánů, které mají za cíl tuto důležitou tepnu proměnit v příjemnější místo. Jsem proto rád, že Rada hlavního města Prahy jasně deklarovala, že s dosavadním vývojem a navrženým postupem souhlasí a že všechny zpracované podklady budou maximálně využity,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

V celé oblasti je naplánováno hned několik investičních akcí, které mají za cíl zlepšit život na Žižkově. Významným zásahem bude výměna starých tramvajových kolejí přímo v ulici Jana Želivského, v těsném sousedství se navíc plánuje postupná přeměna Nákladového nádraží Žižkov v novou městskou čtvrť. Další je již započatá transformace v okolí Basilejského náměstí.

„Díky posunutí tramvajové trati dál od zástavby dojde ke snížení hlukové zátěže u obydlí Pražanů. V místě také rozšíříme chodníky a celá investice je navázána na rekonstrukci Basilejského náměstí. Zároveň vznikne základ pro novou tramvajovou trať, která povede do Nákladového nádraží Žižkov,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

O nutnosti rekonstrukce ulice a o její podobě se historicky vede debata a existuje více studijních návrhů a prověření. Jistý deficit v praktické přípravě bylo právě chybějící usnesení Rady hl. m. Prahy, které by stvrdilo dosavadní postup.

Cílem je proto pokračovat v přípravě projektu tak, aby byly maximálně využity již zpracované dokumentace a bylo vybráno co nejkvalitnější a hospodárné řešení.
Podkladem pro přeměnu ulice bude například koncepční zadání z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) či architektonicko-krajinářská koncepce obnovy od ateliéru Land05.

„V oblasti Žižkova jsme velmi zainteresovaní, jelikož se věnujeme i přeměně Olšanské, Vinohradské a zejména celému brownfieldu bývalého Nákladového nádraží Žižkov,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Koordinaci projektové přípravy a vytvoření harmonogramu revitalizace ulice Jana Želivského bude mít na starost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 2.91 hvězdiček / Hodnoceno: 22x