Hlavní město a Praha 3 připravují revitalizaci náměstí

21. říjen 2021  Redakce   Praha  928 zobrazení  751 slov

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze se konečně bude revitalizovat. Dočká se sjednocující koncepce, nové zeleně, závlahového systému a retence vody nebo revitalizace fontány.

Ilustrační snímek z Prahy. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Prahy. Foto MEDIASHOW

Trhy na Jiřáku se přesunou dále od základní školy, dětské hřiště se rozšíří a bude mít nové herní prvky a vodní atrakce. Náměstí získá bezbariérový vstup do metra a celá stanice se bude renovovat. Zahájení revitalizace se očekává v druhé polovině roku 2022.

Reklama

První náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček a starosta Prahy 3 Jiří Ptáček podepsali memorandum, kde stvrzují svůj zájem o zdárnou realizaci připravované investiční akce s názvem „Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad“.

Praha 3 zajistila projekt a stavební povolení, hlavní město Praha prohlašuje, že se stane investorem této investiční akce a má ji zařazenou ve svém rozpočtu. Očekávané náklady činí cca 270 milionů korun včetně DPH.

„Těší mě, že náměstí Jiřího z Poděbrad projde v brzké době dlouho připravovanou proměnou, a že zde dojde ke zkvalitnění veřejného prostranství. Městská část připravuje revitalizaci náměstí dlouhodobě a nyní se projekt dostal až k samotnému povolení stavebních práci. Mám radost, že za město v tento moment můžeme nabídnout pomocnou ruku a rozsáhlé a nákladné rekonstrukce se ujmout, což společně s panem starostou stvrzujeme právě tímto memorandem,“ uvádí náměstek primátora Petr Hlaváček.

Náměstí Jiřího z Poděbrad je jedno z nejvýznamnějších a nejvyužívanějších náměstí hlavního města, přesto je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. O jeho revitalizaci se mluví již více než dvacet let, aktuální projekční práce jsou výsledkem posledních dvou let.

„Cílem revitalizace je využít jeho dnes ne zcela naplněný potenciál, sjednotit jeho podobu i fungování, zlepšit jak pobytové příležitosti, tak kulturní kvality i praktické užívání. A také zapojit současné zodpovědné přístupy k prostředí, jako například šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Řada úprav také vzešla z námětů veřejnosti v průběhu participací,“ říká architektka Pavla Melková z MCA atelieru, spoluautorka návrhu spolu s architektem Miroslavem Cikánem.

„Podíl zelených a zpevněných ploch zůstává srovnatelný. Centrální cesta před kostelem se rozšiřuje, čímž vzniká prostor pro pořádání kulturních akcí, během kterých vždy docházelo k degradaci trávníků. Nicméně na řadě míst se naopak zeleň objevuje nově. Například místo nevyužívané točny vedle kostela a na dalších místech. Asfalt bude nahrazen vsakovací dlažbou se schopností retence vody,“ vysvětluje starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček a dodává: „Bude vysazeno 110 nových stromů do nových pozic. Projekt v maximální míře zachovává perspektivní stávající stromy. Samozřejmě zůstane i legendární moruše u školy.“

Součástí projektu je závlahový systém, který udrží zeleň v dobré kondici i během horkých letních měsíců. Bude napojen na retenci ze střechy kostela. Dále dojde k revitalizaci okolí a technologie fontány. Dětské hřiště u kostela bude rozšířeno a osazeno novými herními prvky.

V místě bude nově i přístup k vodě a vodní atrakce pro děti. Oblíbené Trhy na Jiřáku se přesunou na vhodnější místo, dále od základní školy. Náměstí bude ve své jihozápadní části srovnáno do stejné výšky.

V rámci rekonstrukce Vinohradské ulice tak bude možné na křižovatce Vinohradská/Slavíkova umístit nové přechody pro chodce, aby nebylo nutné sestupovat do podchodů. Dojde k dlouho očekávané rekonstrukci stanice metra. Byly již zahájeny práce na bezbariérovém vstupu. Stanice výtahu bude v blízkosti kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Následně se opraví celá stanice včetně nových vchodů do metra na povrchu.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x