Jak vidí Prahu 3 její obyvatelé? Odpovídá první reprezentativní výzkum

22. květen 2021  Redakce   Praha  1607 zobrazení  1523 slov

V  březnu 2021 provedla Praha 3 historicky poprvé mezi svými obyvateli reprezentativní výzkum.

Mapa pro výzkum v Praze 3. Foto: MČ Praha 3Mapa pro výzkum v Praze 3. Foto: MČ Praha 3

Dotazování se týkalo spokojenosti se životem v Praze 3, jeho aspektů, prioritních oblastí a opatření a fungování samosprávy. Výsledky průzkumu určují 4 prioritní oblasti, na které se Praha 3 zaměří při tvorbě strategického plánu.

Reklama

„Reprezentativní výzkum Praha 3 ještě nikdy nepořádala,“ upozorňuje radní pro strategické plánování Pavel Křeček.

Průzkum zkoumal Prahu 3 v 10 podoblastech a přináší tak unikátní přehled preferencí obyvatel v jednotlivých lokalitách.

Dotazovaní obyvatelé pomocí svých odpovědí pomohli určit 4 prioritní oblasti, kterým by se městská část měla věnovat. Jedná se o dopravu a parkování, prostředí a bezpečí, bydlení a strukturu obyvatel a nakonec občanskou vybavenost,služby a kulturní život.

„Právě na tato témata se chce Praha 3 zaměřit při tvorbě strategického plánu - kompasu, který bude určovat nejen investiční priority naší městské části na příštích 10 let,“ dodává Pavel Křeček.

Jednou z hlavních výzev Prahy 3 je doprava a parkování. Převažuje negativní hodnocení většiny oblastí automobilové dopravy.

Obyvatelé požadují zejména rozšíření možností parkování - podzemní parkoviště nebo parkovací budovy. Potřeba více parkovacích míst v ulicích se objevuje častěji v oblasti Žižkova. Zároveň ale obyvatelé požadují i snížení dopravní zátěže. Pozitivně hodnotí pokrytí veřejnou dopravou.

Obecně jsou obyvatelé Prahy 3 spokojeni s kvalitou života ve své městské části, lokalitě i se svým bydlením.

Méně spokojené jsou ženy a lidé žijící v nájemním bydlení. Cení si dopravní dostupnosti, parků a zeleně,občanské vybavenosti. Převážně dobře je na Praze 3 hodnocena dostupnost zdravotní péče, kulturní život i možnosti sportovat.

Negativně vnímají zejména hluk a dopravní přetížení, nepořádek a znečištění ulic a vysoké ceny bydlení.

Ženy mají častěji pocit ohroženíve veřejném prostoru a specificky častěji zmiňují lidi, kteří mohou představovat riziko pro své okolí.

Vlastníkům častěji vadí nová výstavba a nájemníkům zase vysoké ceny bydlení. Většina obyvatel si myslí, že se Praha 3 stává čtvrtí „pro bohaté“ kvůli zdražování bydlení.

Polovině dotázaných také vadí fenomén krátkodobých pronájmů (AirBnB). V otázce nové výstavby na Praze 3 převažuje názor, že k dostupnějšímu bydlení nepřispěje.

S fungování samosprávy jsou obyvatelé převážně spokojeni. Nejvíce spokojeni jsou s komunikací úřadu s veřejností a informováním občanů.

Výzkumu se zúčastnilo na základě kvótního výběru 1100 respondentů ve věku 18 nebo více let. Sběr dat probíhaltelefonickým, on-line a osobním dotazováním prostřednictvím proškolených tazatelů.

Výzkum je reprezentativní pro populaciměstské části Praha 3 podlezákladních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání) a lokalit Prahy 3.

PARTNER RUBRIKY PRAHA: Nemocnice sv. Kříže Žižkov

„Reprezentativní výzkum Praha 3 ještě nikdy nepořádala,“ upozorňuje radní pro strategické plánování Pavel Křeček.
Průzkum zkoumal Prahu 3 v 10 podoblastech a přináší tak unikátní přehled preferencí obyvatel v jednotlivých lokalitách. Dotazovaní obyvatelé pomocí svých odpovědí pomohli určit 4 prioritní oblasti, kterým by se městská část měla věnovat. Jedná se o dopravu a parkování, prostředí a bezpečí, bydlení a strukturu obyvatel a nakonec občanskou vybavenost,
služby a kulturní život.
„Právě na tato témata se chce Praha 3 zaměřit při tvorbě strategického plánu - kompasu, který bude určovat nejen investiční priority naší městské části na příštích 10 let,“ dodává Pavel Křeček.
Jednou z hlavních výzev Prahy 3 je doprava a parkování. Převažuje negativní hodnocení většiny oblastí automobilové dopravy. Obyvatelé požadují zejména rozšíření možností parkování - podzemní parkoviště nebo parkovací budovy. Potřeba více parkovacích míst v ulicích se objevuje častěji v oblasti Žižkova. Zároveň ale obyvatelé požadují i snížení dopravní zátěže. Pozitivně hodnotí pokrytí veřejnou dopravou.
Obecně jsou obyvatelé Prahy 3 spokojeni s kvalitou života ve své městské části, lokalitě i se svým bydlením. Méně spokojené jsou ženy a lidé žijící v nájemním bydlení. Cení si dopravní dostupnosti, parků a zeleně,
občanské vybavenosti. Převážně dobře je na Praze 3 hodnocena dostupnost zdravotní péče, kulturní život i možnosti sportovat. Negativně vnímají zejména hluk a dopravní přetížení, nepořádek a znečištění ulic a vysoké ceny bydlení. Ženy mají častěji pocit ohrožení
ve veřejném prostoru a specificky častěji zmiňují lidi, kteří mohou představovat riziko pro své okolí. Vlastníkům častěji vadí nová výstavba a nájemníkům zase vysoké ceny bydlení. Většina obyvatel si myslí, že se Praha 3 stává čtvrtí „pro bohaté“ kvůli zdražování
bydlení. Polovině dotázaných také vadí fenomén krátkodobých pronájmů (AirBnB). V otázce nové výstavby na Praze 3 převažuje názor, že k dostupnějšímu bydlení nepřispěje.
S fungování samosprávy jsou obyvatelé převážně spokojeni. Nejvíce spokojeni jsou s komunikací úřadu s veřejností a informováním občanů.
*Výzkumu se zúčastnilo na základě kvótního výběru 1100
respondentů ve věku
18 nebo více let. Sběr dat probíhal
telefonickým, on-line a osobním dotazováním prostřednictvím proškolených tazatelů.
Výzkum je reprezentativní pro populaci
městské části Praha 3 podle
základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání) a lokalit Prahy 3

Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.25 hvězdiček / Hodnoceno: 24x