K nové územní studii Ďáblic se může vyjádřit i veřejnost

4. červen 2022  Redakce   Praha  864 zobrazení  1285 slov

Nová územní studie sídliště Ďáblice, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), navrhuje budoucí rozvoj této lokality. Studie vznikla proto, aby se zabránilo nekoncepčním zásahům do území.

Ilustrační snímek z Prahy - sídliště Ďáblice. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Prahy - sídliště Ďáblice. Foto MEDIASHOW

Reklama
Primárně se soustředí na ochranu sídliště a vytipovává možná místa pro doplnění a revitalizaci. Veřejnost se k dokumentu může vyjádřit až do 13. července 2022.
Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze, a to i z důvodu dobrého dopravního spojení, dostatku zeleně a původní veřejné vybavenosti. Právě kvůli jeho ochraně, návrhům nekoncepční výstavby a potenciálním ztrátám dalších funkcí, jaké nastaly v minulosti, se Praha rozhodla v roce 2018 vytvořit územní studii.
„Studie má do budoucna sloužit jako podklad pro rozhodování v tomto území či pro zpracování plánu revitalizace. Dokument například určuje požadavky pro případné záměry v území, a to nejen ty stavební, ale také jakékoliv zásahy ve veřejném prostoru,“ komentuje studii Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.
Ve středu 1. června byl zveřejněn návrh územní studie k připomínkování. Veřejnost se k ní může vyjádřit až do 13. července. Od pondělí 20. do pátku 24. června bude také možné pokládat dotazy a diskutovat v prezentačním kontejneru, který bude umístěn u stanice metra Ládví, 22. června se navíc bude konat komentovaná vycházka po sídlišti.
„Studie se věnuje hlavně veřejnému prostoru, klimatickým opatřením i zvýšení bezpečnosti z hlediska dopravy. Lokalita Ďáblic je velmi specifická a ceněná a je důležité, aby měli její obyvatelé možnost se ke studii vyjádřit. Po ukončení podávání připomínek bude následovat jejich vyhodnocení, na jehož základě bude návrh upraven. Výsledná podoba územní studie pak projde finálním schválením,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.
Způsoby, jak se veřejnost může vyjádřit, jsou uveřejněny ve veřejné vyhlášce, která je k dispozici na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny připomínky musí být podány písemně.
„Sídliště v Praze má ochránit také nový územní plán, který je ve fázi veřejného projednání. V tom stávajícím je totiž téměř celé sídliště zastavitelné, což znamená nulovou ochranu sídlištní zeleně a volného prostoru mezi domy. Principy ochrany sídlišť jsou zakotveny již v aktuální studii Ďáblic. Ze 145 hektarů tohoto unikátního sídliště je parkem ve volné zástavbě 55 hektarů plus nově stanovené nezastavitelné plochy čítají dalších 16 hektarů. Chráněno je také 23 hektarů veřejné vybavenosti. Studie uvažuje s možnou výstavbou především v okolí stanice metra,“ dodává Petr Hlaváček.
Veškeré další informace a termíny participačních aktivit jsou uvedeny také na stránkách IPR - www.iprpraha.cz/sidliste-dablice.
Tisková zprávaHLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor médií a marketingu
Oddělení médií

Primárně se soustředí na ochranu sídliště a vytipovává možná místa pro doplnění a revitalizaci. Veřejnost se k dokumentu může vyjádřit až do 13. července 2022.

Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze, a to i z důvodu dobrého dopravního spojení, dostatku zeleně a původní veřejné vybavenosti. Právě kvůli jeho ochraně, návrhům nekoncepční výstavby a potenciálním ztrátám dalších funkcí, jaké nastaly v minulosti, se Praha rozhodla v roce 2018 vytvořit územní studii.

„Studie má do budoucna sloužit jako podklad pro rozhodování v tomto území či pro zpracování plánu revitalizace. Dokument například určuje požadavky pro případné záměry v území, a to nejen ty stavební, ale také jakékoliv zásahy ve veřejném prostoru,“ komentuje studii Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Počátkem června byl zveřejněn návrh územní studie k připomínkování. Veřejnost se k ní může vyjádřit až do 13. července. Od pondělí 20. do pátku 24. června bude také možné pokládat dotazy a diskutovat v prezentačním kontejneru, který bude umístěn u stanice metra Ládví, 22. června se navíc bude konat komentovaná vycházka po sídlišti.

„Studie se věnuje hlavně veřejnému prostoru, klimatickým opatřením i zvýšení bezpečnosti z hlediska dopravy. Lokalita Ďáblic je velmi specifická a ceněná a je důležité, aby měli její obyvatelé možnost se ke studii vyjádřit. Po ukončení podávání připomínek bude následovat jejich vyhodnocení, na jehož základě bude návrh upraven. Výsledná podoba územní studie pak projde finálním schválením,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Způsoby, jak se veřejnost může vyjádřit, jsou uveřejněny ve veřejné vyhlášce, která je k dispozici na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny připomínky musí být podány písemně.

„Sídliště v Praze má ochránit také nový územní plán, který je ve fázi veřejného projednání. V tom stávajícím je totiž téměř celé sídliště zastavitelné, což znamená nulovou ochranu sídlištní zeleně a volného prostoru mezi domy. Principy ochrany sídlišť jsou zakotveny již v aktuální studii Ďáblic. Ze 145 hektarů tohoto unikátního sídliště je parkem ve volné zástavbě 55 hektarů plus nově stanovené nezastavitelné plochy čítají dalších 16 hektarů. Chráněno je také 23 hektarů veřejné vybavenosti. Studie uvažuje s možnou výstavbou především v okolí stanice metra,“ dodává Petr Hlaváček.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x