Praha podpoří projekty ke zlepšení plynulosti dopravy

4. prosinec 2021  Redakce   Praha  927 zobrazení  346 slov

Radní hlavního města Prahy odsouhlasili poskytnutí dotace z Operačního programu Praha – pól růstu ve výši téměř 20 milionů korun na projekt vývoje systému Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází.

Ilustrační snímek z Prahy, u metra Vysočanská. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Prahy, u metra Vysočanská. Foto MEDIASHOW

Informační systém poskytne data o charakteristikách dopravního provozu, které městu pomohou při lepším plánování silniční dopravy.

Reklama

Projekt přispěje ke zkvalitnění plánování individuální i hromadné dopravy v Praze, a to včetně navýšení kapacit a snížení dopadů na životní prostředí. Inovativní řešení přispějí také ke snížení míry opotřebení pozemních komunikací. To přímo umožní hlubší analýzy a charakteristiky dopravního provozu.

Projekt s rozpočtem 19 978 263 Kč bude z 90 % financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Ukončení projektu, uskutečněného prostřednictvím inovačního partnerství, a uvedení komplexního systému do užívání je naplánováno na konec roku 2023.

Právě 60. výzva v rámci OP PPR byla zaměřena na inovační poptávku veřejného sektoru, kdy subjekty jako hlavní město Praha, městské části a jejich organizace mohly žádat o podporu na vývoj inovativních řešení reagujících na problémy městské samosprávy a zlepšení řízení a chodu města.

Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem.

V rámci podpory inovačních aktivit města bylo podpořeno již několik projektů inovačního partnerství, například projekt ROPIDu, který s využitím anonymizovaných dat operátorů mobilních sítí, dat o poloze vozidel MHD a podkladových map vyvíjí systém podporující optimalizaci fungování veřejné dopravy například ve smyslu frekvence spojů, změny tras linek apod.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x