Praha předala stavařům klíče od Průmyslového paláce

1. únor 2022  Redakce   Praha  917 zobrazení  749 slov

Hlavní město předalo Průmyslový palác stavebním firmám. Po měsících příprav převzalo konsorcium firem vedených společností Metrostav DIZ s.r.o. staveniště v areálu Výstaviště Praha.

Foto Magistrát města PrahyFoto Magistrát města Prahy

Stavba tak začíná přípravou zázemí a příjezdových komunikací pro techniku. První „kopnutí do země“ se uskuteční zhruba za měsíc. Kompletní rekonstrukce středního a pravého křídla společně s výstavbou levého křídla by měly být hotové do tří let.

Reklama

„ Odškrtáváme si další z věcí, které jsme chtěli v tomto volebním období stihnout. Levé křídlo vyhořelo v roce 2008 a Pražané již 13 let čekají na jeho rekonstrukci. Nám se za tři roky podařilo tuhle obrovskou investici připravit, rozběhnout a tento dluh Pražanům začít smazávat,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Výstaviště Praha na starosti.

Předání staveniště předcházela v minulých týdnech technická příprava a „odstrojování“ Průmyslového paláce. Z budov bylo odstraněno vnitřní vybavení a kilometry kabelů. Nyní bude v režii konsorcia stavebních firem například oplocení staveniště a vybudování přístupové komunikace.

V únoru pak na staveniště najede technika a práce se začnou naplno. Dojde k vybudování přípojek a přeložek areálových inženýrských sítí nejen pro připojení stavebního zázemí nebo jeřábů, ale i vlastní budovy Průmyslového paláce.

V místě levého vyhořelého křídla bude nutné nejprve provést podrobný inženýrskogeologický průzkum a doplňkový hydrogeologický průzkum pro tepelná čerpadla.

Výsledkem první etapy prací v letošním roce budou rozsáhlé výkopové a zemní práce, zajištění stavební jámy a navazujících částí stavby. Na tyto práce dále naváže položení základové desky levého křídla Paláce a provedení železobetonových konstrukcí jeho obvodových stěn.

Práce ve střední hale a pravém křídle se v úvodní etapě ponesou hlavně ve znamení rekonstrukce stávajících technologických kanálů, výstavby nových kolektorů pro osazení technologií a restaurování historicky cenných prvků.

Specialisté začnou s pasportizacemi a restaurátorskými průzkumy, demontáží historických prvků z interiéru objektu jako například parket nebo vitráží zasažených požárem a ochranou těch, které jsou nedílnou součástí budovy.

Na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce, který je chráněnou kulturní památkou, nasadilo konsorcium firem odborníky z týmu, který před nedávnem rekonstruoval podobně cennou budovu - Národní muzeum.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci Průmyslového paláce získalo konsorcium s názvem Společnost pro Průmyslový palác (vedoucí sdružení - Metrostav DIZ s.r.o., dále AVERS, spol. s.r.o; SYNER s.r.o. a Metrostav a.s.). Jedná se o zavedené firmy, které mají bohaté zkušenosti s podobnými projekty co do náročnosti i výše investic.

Dlouhodobé přípravy na největší zásah v areálu prováděla i akciová společnost Výstaviště Praha. I přes místní omezení stavbou bude žít areál dále. Spodní část Výstaviště i jeho sportovní zóna budou při stavbě v plném provozu. Náhradní prostory k pronájmu na konání akcí nabídne v loňském roce modernizovaný Křižíkův pavilon D nebo postupně rekonstruované další Křižíkovy pavilony, restaurace Bohemia nebo divadlo Spirála.

Po dokončení bude Průmyslový palác nabízet funkčnost multifunkční haly pro společenské akce, výstavnictví, veletrhy, prodejní akce, prezentace firem, kongresy nebo kulturní akce jako koncerty, představení, projekce. Tým Výstaviště již nyní diskutuje s obchodními partnery o budoucích zakázkách v Průmyslovém paláci a lze tedy předpokládat, že kromě nových akcí se do něj po jeho rekonstrukci vrátí tradiční veletrhy typu Svět knihy, Evolution nebo Maker Faire.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil