Praha představila nově zrekonstruovaný sál Šlechtovy restaurace ve Stromovce

24. červen 2021  Redakce   Praha  507 zobrazení  721 slov

Náročná obnova památkově chráněného objektu Šlechtovy restaurace ve Stromovce v Praze míří do finální fáze.

Delegace z pražského magistrátu. Foto: Magistrát hlavního města Prahy.Delegace z pražského magistrátu. Foto: Magistrát hlavního města Prahy.

Aktuálně byly dokončeny stavební a restaurátorské práce v hlavním sálu, kde se začínají konat menší společenské akce. V příštím roce potom budou dokončeny přístavby pro gastroprovoz.

Reklama

„Rekonstrukci hlavního sálu Šlechtovky se konečně podařilo zdárně dokončit. Pražané nebo návštěvníci metropole sem mohou přijít třeba na komorní koncert nebo v nádherně zrestaurovaném sále uspořádat svatbu, promoce a prožít zde radostné životní momenty,“ uvádí radní pro oblast kultury a památkové péče Hana Třeštíková.

V rámci první etapy rekonstrukce byla dokončena a zkolaudována kulturní část Šlechtovky. Konkrétně se jedná především o barokní sál s obnovenou štukovou výzdobou a nově provedenými malbami, grottu s novou kamennou kašnou navrženou podle historického vzoru a opraveno už je i související zázemí. Aktuálně v této části provádí dodavatelská firma pouze opravy zjištěných vad na základě reklamací.

Opravený centrální prostor tak po dlouhých letech může opět hostit různé společenské akce. S postupným rozvolňováním protiepidemických opatření se tak zde začínají konat, nebo jsou v plánu na příští měsíce, menší koncerty, svatby, nebo třeba promoce.

Hotové jsou také práce na plášti budovy, včetně fasády, arkád v přízemí a restaurátorsky opraveného pískovcového zábradlí. Provedeny jsou i veškeré přípojky inženýrských sítí do budovy.

Pro druhou etapu, která zahrnuje dokončení přístaveb pro gastroprovoz, v současné době pokračuje zpracování projektu dle požadavků společnosti Obecní dům, jejímž jediným akcionářem je hl. m. Praha. Společnost bude po dokončení všech stavebních prací objekt spravovat.

Po úpravě projektu a získání nezbytných povolení se uskuteční výběrové řízení na nového zhotovitele a následně se začne druhá etapa realizovat.

Souběžně se stavebními pracemi na dokončení přístaveb bude dobudována opěrná zeď, úpraven bude svah za Šlechtovkou a obnovena má být i přilehlá zahrada Kaštanka. Dokončení závěrečné etapy a souvisejících akcí se předpokládá v příštím roce. Tehdy by zde také měla začít sloužit široké veřejnosti nová restaurace.

„Předpokládaná celková částka za obnovu Šlechtovy restaurace včetně DPH a všech souvisejících projekčních a inženýrských činností byla v roce 2020 stanovena na 290 milionů korun. Oproti dřívějším plánům se cena v průběhu realizace navýšila zejména kvůli většímu objemu nutných restaurátorských prací. Dále byly navýšené kapacity navržených restauračních provozů, což má dopad do všech technologických částí projektu,“ doplňuje Hana Třeštíková.

PARTNER RUBRIKY PRAHA: Nemocnice sv. Kříže Žižkov


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 4.33 hvězdiček / Hodnoceno: 3x