Praha spustí centrální nákup pro všechny své organizace

28. březen 2022  Redakce   Praha  920 zobrazení  380 slov

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo záměr na zajištění centrálního nákupu. Ten bude zřízen pro úřad i městské organizace ihned poté, co bude vysoutěžen dodavatel elektronického systému.

Ilustrační snímek z Prahy 2. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Prahy 2. Foto MEDIASHOW

Centrální nákupy realizované prostřednictvím nejmodernějších elektronických nástrojů se budou týkat zejména zboží od kancelářských potřeb, nábytku, zdravotních pomůcek, potravin, hardware až po pohonné hmoty.

Reklama

Řada nákupů shodného zboží se totiž uskutečňuje opakovaně a v jednotlivých institucích individuálně. Zbytečně tak dosud tyto nákupy zvyšovaly administrativní náklady města.

Školy, domovy seniorů, stacionáře nebo divadla budou moci nově zcela dobrovolně pořizovat potřebné zboží pro svůj provoz přes e-shop. Nebudou tak muset řešit žádnou další administrativu spojenou s nákupem, která se týká výběru dodavatelů, smluv, kontrol nebo reklamací.

Celý zadávací proces bude řídit jeden centrální zadavatel. Centrální nákup je standardní způsob nakupování, který už roky používá většina velkých samospráv v ČR, od krajů až po velká města.

„Díky standardizaci a sjednocení profilu zadavatele všech příspěvkových organizací Prahy od 1. ledna 2021 a rozšířené evidenci dat o zakázkách nyní můžeme dělat kvalitní komoditní analýzy, které pomohou lépe identifikovat zboží a služby vhodné k centrálnímu nákupu,“ říká radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

Na základě rešerše různých způsobů provozu systémů centrálních nákupů byla jako nejvýhodnější zvolena varianta zajištění nezbytných služeb externím dodavatelem.

Dodavatel pro tento záměr bude vybrán nejdříve v polovině tohoto roku. Jeho úkolem bude poskytnout elektronický systém a poradenství pro centrální nákup, jehož ostré spuštění se plánuje na začátek roku 2023.

Hlavním kritériem hodnocení této veřejné zakázky bude nejnižší cena. Odměna dodavateli bude proplácena ex-post podle objemu realizovaných nákupů. Schválený záměr počítá se zastropováním nákladů na maximální hodnotě 61, 8 milionů Kč bez DPH v následujících pěti letech.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 2x