Praha vydává v knižní podobě nový plán ochrany památkové rezervace na seznamu UNESCO

24. leden 2022  Redakce   Praha  789 zobrazení  458 slov

Hlavní město knižně vydává nejdůležitější dokument pro ochranu památkové rezervace zapsané na seznam UNESCO. Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy 001 je závazným dokumentem, jenž obsahuje podrobný plán ochrany historického centra Prahy.

Ilustrační snímek z Prahy 1. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Prahy 1. Foto MEDIASHOW

Stanovuje také cíle a konkrétní opatření, jak bude metropole do budoucna chránit svou památku světového dědictví před nevhodnými zásahy.

Reklama

Hlavním cílem dokumentu je zaručit účinnou ochranu památek a jejich výjimečné hodnoty pro současné i budoucí generace. Klíčové teze Management plánu by se měly také promítnout do připravovaného Metropolitního plánu.

„Ve většině měst na seznamu UNESCO je chráněno jen nejužší centrum – obvykle katedrála a několik ulic okolo. V Praze je ale chráněno úplně celé širší centrum města. Metropole přitom není jen památkou, ale i živým městem, kde se žije, pracuje, bydlí, cestuje, vyrábí a podobně, proto je velice důležité mít plán, jak o město a jeho památkovou hodnotu pečovat a zároveň zajistit, aby město plnilo všechny své další funkce. K tomu nám pomáhá právě Management plán,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a památkovou péči Adam Scheinherr.

Současná podoba Management plánu začala vznikat v roce 2012. Jeho tvorbou byla pověřena redakční rada, která byla koordinována autorským týmem renomovaných architektů Jana Sedláka a Miroslava Cikána.

Zpracování se uskutečnilo v několika etapách včetně několika kol připomínkových řízení v rámci pražského magistrátu i odborných institucí. Dokument byl mimo jiné opakovaně předložen k připomínkování Centru světového dědictví a Mezinárodní radě pro památky a sídla (ICOMOS).

Tento plán ve výsledku jasně definuje dva hlavní cíle, jak pečovat o kulturní dědictví. V první řadě řeší, jak zachovat výjimečnou světovou hodnotu historického centra Prahy, do kterého spadají paláce, domy, parky, nábřeží a podobně. Druhým cílem je zajištění, aby v centru města i nadále žili stálí obyvatelé a odehrával se zde zajímavý kulturní život.

Management plán je také závazným dokumentem pro organizační složky magistrátu, které by se jeho principy a zejména souborem konkrétních opatření měly řídit. Uvádění jeho tezí a doporučení do praxe by měly podpořit také dotčené městské části a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil