Příprava na rekonstrukci Průmyslového paláce začala

12. prosinec 2021  Redakce   Praha  808 zobrazení  611 slov

Přípravy na předání Průmyslového paláce stavařům v Praze jsou v plném proudu. Hlavní město podepsalo smlouvu s vítězem tendru a konsorcium firem tak začalo s vlastními přípravnými pracemi.

Výstaviště. Foto MHMP, Jiří ŠebekVýstaviště. Foto MHMP, Jiří Šebek

Zakázka za 2,6 miliardy korun na celkovou rekonstrukci a modernizaci paláce včetně dostavby jeho levého křídla by měla být hotova do tří let.

Reklama

„Po několika letech intenzivních příprav konečně začínáme s rekonstrukcí a napravujeme dluh, na který Pražané od požáru v roce 2008 čekali. Do tří let by měl být Průmyslový palác zase kompletní, citlivě zrekonstruovaný, s moderní vzduchotechnikou nebo zastiňováním a plný chytrých technologií, aby nabídl ještě více možností pro pořádání veletrhů, výstav a dalších společenských akcí,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu, který má areál Výstaviště Praha ve své gesci.

V Průmyslovém paláci se nachází celá řada provozů a technologií nezbytných pro chod areálu. Výstaviště již začalo s jejich postupným přesunem do jiných prostor a zahájen byl i technicky náročný přesun centrálního dispečinku s požárním, bezpečnostním i kamerovým dohledem. Přeloženy musely být optické páteřní sítě, přesouvá se zázemí správců, elektrikářů, topenářů a úklidové firmy.

Dále se deinstalují světla či veškerý mobiliář.Převzetí staveniště by se mělo uskutečnit v rámci ledna. Výsledkem první etapy prací budou rozsáhlé výkopové a zemní práce levého křídla paláce, zajištění stavební jámy a navazujících částí stavby.

Součástí přípravných prací je například pasportizace a mapování ocelových konstrukcí a vyznačování staveniště, vybudování přípojek a přeložek areálových inženýrských sítí pro připojení stavebního zázemí nebo jeřábů a vsakovacích objektů.

Prvním krokem bude oplocení staveniště a vybudování přístupové komunikace. Firmy zároveň začnou s pasportizacemi a restaurátorskými průzkumy, odstrojením historických prvků z interiéru objektu, jako jsou dveře nebo různé kované prvky, a ochranou těch, které jsou nedílnou součástí budovy.

„Dostavba levého, ale také kompletní oprava středního a pravého křídla včetně Smetanovy vestavby bude náročnou prověrkou dovedností našich odborníků. Věřím, že zde uplatní zkušenosti nabyté například při rekonstrukci Národního muzea. Těší nás, že se můžeme podílet na obnově této významné kulturní památky a že ji v roce 2024 zpřístupníme Pražanům a návštěvníkům hlavního města v plné kráse,“ zdůrazňuje za konsorcium zhotovitelů Karel Volf, předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav DIZ.

Veřejnou zakázku na rekonstrukci Průmyslového paláce vyhrálo konsorcium Společnost pro Průmyslový palác Metrostav-DIZ-AVERS-SYNER vedené společností Metrostav. Jedná se o zavedené firmy, které mají bohaté zkušenosti s podobnými projekty co do náročnosti i výše investic.

Projekt dostavby a kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu bude náročný na koordinaci všech činností, restaurátorských prací nebo logistiku na staveništi, které je v hojně navštěvovaném areálu.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x