Školy chtějí energetické úspory. Praha jejich snahu podpoří

1. únor 2021  Redakce   Praha  880 zobrazení  723 slov

V březnu loňského roku Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 146. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, podporovaného z Fondu soudržnosti EU.

Z Prahy. Foto MediaShow.czZ Prahy. Foto MediaShow.cz
onkrétně se jedná o výstavbu zdrojů elektřiny a tepla využívajících obnovitelné zdroje energie, vybudování systémů řízeného větrání s rekuperací ve školách a využití potenciálu energetických úspor zlepšením tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb a zefektivnění technických zařízení budov (zdrojů tepla, systémů vytápění, ohřevu vody, vnitřního osvětlení atd.).
Reklama
„Na základě předložené výzvy pražské školy vytvoří investiční projekty, v rámci kterých sníží nepříznivé dopady svého provozu na životní prostředí,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.
„Díky penězům z Evropské unie provedeme úpravy pro potřeby energetických úspor s důrazem na naše klima. V průběhu let 2022 až 2023 počítáme se zapojením až několika desítek středních škol a investicemi v řádech stovek milionů korun.  Ačkoliv po celé zemi vládne koronavirus, klimatická změna se nezastavila a je třeba se na ní nadále připravovat a snažit se ji mírnit,“ dodal Vít Šimral.
Jednotlivé školy zřízené hlavním městem si po schválení Souhlasného stanoviska s realizací projektu podaly své žádosti na Státní fond životního prostředí. Školy pak na základě schválené žádosti obdrží od Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsledek, zda budou projektové záměry podpořeny a v jaké výši, bude znám přibližně v polovině letošního roku.

Na základě této výzvy si mohou vlastníci veřejných budov samostatně zažádat o finanční prostředky ve formě nevratné podpory především v rámci energetických úspor.

Konkrétně se jedná o výstavbu zdrojů elektřiny a tepla využívajících obnovitelné zdroje energie, vybudování systémů řízeného větrání s rekuperací ve školách a využití potenciálu energetických úspor zlepšením tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb a zefektivnění technických zařízení budov (zdrojů tepla, systémů vytápění, ohřevu vody, vnitřního osvětlení atd.).

„Na základě předložené výzvy pražské školy vytvoří investiční projekty, v rámci kterých sníží nepříznivé dopady svého provozu na životní prostředí,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

„Díky penězům z Evropské unie provedeme úpravy pro potřeby energetických úspor s důrazem na naše klima. V průběhu let 2022 až 2023 počítáme se zapojením až několika desítek středních škol a investicemi v řádech stovek milionů korun.  Ačkoliv po celé zemi vládne koronavirus, klimatická změna se nezastavila a je třeba se na ní nadále připravovat a snažit se ji mírnit,“ dodal Vít Šimral.

Jednotlivé školy zřízené hlavním městem si po schválení Souhlasného stanoviska s realizací projektu podaly své žádosti na Státní fond životního prostředí. Školy pak na základě schválené žádosti obdrží od Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Výsledek, zda budou projektové záměry podpořeny a v jaké výši, bude znám přibližně v polovině letošního roku.

PARTNER RUBRIKY PRAHA: Nemocnice sv. Kříže Žižkov


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 2x