Veřejnost má šanci ovlivnit budoucí podobu Jarovské třídy v Praze 3

16. duben 2021  Redakce   Praha  1159 zobrazení  830 slov

Jarovská třída v Praze má propojit území Žižkova směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu a odlehčit dopravu stávajících přetížených komunikací. Praha 3 chce získat cenné podněty a požadavky zejména místních obyvatel, na jejichž základě vznikne finální podoba studie Jarovské třídy.

Pohled na Žižkov. Foto: Pixabay.comPohled na Žižkov. Foto: Pixabay.com
Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace. Bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní.
Reklama
Důraz je kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch a doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.
Důležitou součástí přípravy Jarovské třídy je i zapojení veřejnosti, tzv. participace. Cílem je úprava existujícího rozpracovaného návrhu na základě informací, podnětů a požadavků veřejnosti, a to především místních obyvatel.
„Pokud vás zajímá, jak budoucí podoba Jarovské třídy změní prostředí, kde žijete či trávíte čas i celkovou podobu naší městské části, máte šanci ji ovlivnit. Zúčastněte se prosím participace a sdělte nám váš názor,“ apeluje Pavel Křeček, člen rady městské části Praha 3 pro kulturu a strategické plánování.
Participace proběhne v několika krocích, například jako online setkání, diskusní a komentované vycházky či dotazníkové šetření. Více informací na Plánuj trojku (planujtrojku.cz)
Veřejnost se může vyjádřit například k umístění a podobě přechodů a tramvajových zastávek, k pěší promenádě s cyklostezkou, k charakteru výstavby podél budoucí komunikace, k využití a podobě zeleně nebo k zřízení speciálních stanovišť a ochraně existujících útočišť pro faunu a flóru.

Zapojení veřejnosti  bude probíhat v několika fázích. Výsledky participace budou známy a do studie zapracovány na podzim 2021.

Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace. Bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní.

Důraz je kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch a doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.

Důležitou součástí přípravy Jarovské třídy je i zapojení veřejnosti, tzv. participace. Cílem je úprava existujícího rozpracovaného návrhu na základě informací, podnětů a požadavků veřejnosti, a to především místních obyvatel.

„Pokud vás zajímá, jak budoucí podoba Jarovské třídy změní prostředí, kde žijete či trávíte čas i celkovou podobu naší městské části, máte šanci ji ovlivnit. Zúčastněte se prosím participace a sdělte nám váš názor,“ apeluje Pavel Křeček, člen rady městské části Praha 3 pro kulturu a strategické plánování.

Participace proběhne v několika krocích, například jako online setkání, diskusní a komentované vycházky či dotazníkové šetření. Více informací na Plánuj trojku (planujtrojku.cz)

Veřejnost se může vyjádřit například k umístění a podobě přechodů a tramvajových zastávek, k pěší promenádě s cyklostezkou, k charakteru výstavby podél budoucí komunikace, k využití a podobě zeleně nebo k zřízení speciálních stanovišť a ochraně existujících útočišť pro faunu a flóru.

PARTNER RUBRIKY PRAHA: Nemocnice sv. Kříže Žižkov


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.4 hvězdiček / Hodnoceno: 5x