Zanedbaný prostor pod magistrálou dostane novou podobu

9. únor 2022  Redakce   Praha  723 zobrazení  838 slov

Křižovatka U Bulhara pod pražskou magistrálou je zanedbaným a pro mnohé Pražany ne zcela ideálně řešeným prostorem, což platí jak pro řidiče, tak zejména pro chodce. Hlavní město se proto rozhodlo toto místo vylepšit a dát mu i novou funkci.

Část křižovatky U Bulhara v Praze. Foto MEDIASHOWČást křižovatky U Bulhara v Praze. Foto MEDIASHOW

Nadále zde bude fungovat nízkoprahové centrum Naděje, které čeká proměna, a vznikne zde galerie veřejného prostoru. Současně se zlepší i propojení pro cyklisty a pěší mezi Novým Městem a Žižkovem.

Reklama

Prostory pod magistrálou bývají problematicky využitelné a přinášejí problémy s bezpečností, správou či nevyužitým potenciálem. Hlavní město se nicméně v posledních letech snaží podobné prostory měnit k lepšímu, což se podařilo například na Florenci, kde je pod hlavní tepnou umístěné cyklodepo pro rozvoz zásilek.

Část prostorů pod křižovatkou Bulhar je již dlouhodobě vyžívána nízkoprahovým centrem Naděje, avšak další části křižovatky jsou zanedbané či částečně využívány jako parkoviště. To by se nyní mělo změnit.

„Základní premisou pro nás při zadání bylo soustředit se na konkrétně definované území bez nutnosti výrazných stavebních zásahů, tedy hledat taková opatření, která bude možné realizovat snadno a rychle s minimalizací investičních nákladů,“ komentuje plány Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Praha se rozhodla pro zlepšení tohoto místa pomocí krátkodobých a střednědobých opatření, která dané místo pozvednou, zlepší propojení mezi centrem města a Žižkovem, a tím pádem zvýší i jeho bezpečnost.

„Okolí Bulhara čeká důležitá proměna veřejného prostoru. V rámci návazných opatření se promění i samotná křižovatka, kde se zlepší podmínky pro všechny účastníky silničního provozu, zejména pak pro pěší díky novým přechodům,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.

„Na dané místo máme již dlouhá léta uzavřenou smlouvu s denním centrem Naděje, které pomáhá lidem bez domova.  Vím, že zde byly v minulosti snahy o zrušení tohoto nízkoprahového centra nebo jeho přesunutí. S ohledem na blízkost problematické oblasti hlavního nádraží si ale myslím, že toto zařízení je právě v této lokalitě potřebné. Nicméně vnímáme, že se nenachází v optimálním stavu, a to především s ohledem na činnosti centra a také jeho nejbližšího okolí. Proto jsme se rozhodli toto místo revitalizovat a přispět tak k vyšší kvalitě nabízených služeb,“ popisuje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Architektonické studio RSAA ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a dalšími partnery vytvořilo studii na základě zadání Magistrátu hl. m. Prahy, která rozděluje území na tři zóny. Zóna centra Naděje bude oddělena plotem pro zlepšení soukromí klientů. Celý prostor je pak zamýšlen jako „venkovní“ interiér, kdy je graficky doplněn o koberec, lustr a další prvky. Cílem je vylepšit vizuální stránku místa, lépe rozdělit celý prostor a zaměřit se na soukromí klientů i zaměstnanců centra. 

V části ulice U Bulhara studie řeší především zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty, aby se pohodlněji dostali z Nového Města na Žižkov. Studie tak navrhuje řešení, jako je rozšíření chodníků, přehledné parkování i lepší napojení cyklistických pruhů. Dopravní opatření budou dále prověřována a řešena v rámci celkové rekonstrukce křižovatky Bulhar.


V poslední části – u stávajícího parkoviště pod magistrálou - studie navrhuje proměnu místa na venkovní galerii včetně pavilonu pro krátkodobé grafické i fyzické instalace. Vznikne tak unikátní prostor pod konstrukcí magistrály věnovaný umění, kde se třeba jen na chvíli budou moci lidé zastavit při cestě do práce nebo školy. 
Změny by měly začít již v tomto roce. „Hlavním cílem revitalizace je pozvednutí samotného místa, které je v současnosti velmi zanedbané. Studie navrhuje vylepšení prostoru jak funkčně, tak vizuálně. Volí zajímavé grafické prvky, umístění pavilonu pro výstavy a soustředí se i na nízkoprahové centrum Naděje, které je pro město důležité. Zásadně pak myslí na chodce, pro něž bude cesta ze Žižkova do centra příjemnější,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x