Moravskoslezský kraj chce využít evropské peníze na transformaci

1. říjen 2021  Redakce   Premium  1572 zobrazení  728 slov

Téměř jeden bilion korun ‚přiteče‘ do Česka v průběhu následujících sedmi let z Evropské unie. Na jakou částku dosáhne Moravskoslezský kraj, které projekty by mohly být z těchto evropských peněz financovány, jaké možnosti může region využít?

Foto Moravskoslezský krajFoto Moravskoslezský kraj

I o tom byla odborná konference, která se konala v aule Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Reklama

Na celodenní konferenci, kterou uspořádal Moravskoslezský kraj, mimo jiné zástupci ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, průmyslu a obchodu účastníky seznámili s novými finančními zdroji.

A to ještě těsně před tím, než nové operační programy v říjnu schválí vláda ČR. Představitelé Moravskoslezského kraje zas informovali o plánech a projektech, které se v regionu chystají v nadcházejících letech.

„Moravskoslezský kraj si umí sáhnout na evropské peníze a velmi užitečně je dokáže využít. V minulém programovém období EU přiteklo do kraje 70 miliard korun. V tom nadcházejícím máme ambice získat až 100 miliard, což je desetina z toho, co získá Česká republika z evropských zdrojů. Tyto prostředky výrazně pomohou zlepšit úroveň života, ekonomiku i životní prostředí v kraji. A hlavně při transformaci, kterou region prochází,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

V programovém období Evropské unie 2021-2027 bude k dispozici 550 miliard korun na kohezní politiku v rámci klasických operačních programů a také 150 miliard korun na transformaci energetiky z Modernizačního fondu.

„Modernizační fond by měl v následujících deseti letech v kraji umožnit rychlejší dekarbonizaci a zavádění obnovitelných zdrojů energie a nových technologií snižujících emise skleníkových plynů a zlepšujících ovzduší, které je v kraji dlouhodobě na horší úrovni oproti zbytku České republiky,“ komentoval očekávanou pozitivní změnu náměstek ministra pro životní prostředí Jan Kříž.

Moravskoslezský kraj bude moci získat také část ze zhruba 180 miliard korun z Národního plánu obnovy, které jsou určeny na znovuoživení české ekonomiky po pandemii.

„Kromě Operačního programu Spravedlivá transformace může Moravskoslezský kraj využít zdroje z Národního plánu obnovy, například na transformaci firem či digitalizaci. Kraj tak bude moci podpořit podnikání a podnikavost, což je jeho dlouhodobý cíl,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

Zároveň s tím pouze pro tři uhelné kraje v Česku vyčlenila Evropská unie 41 miliard na transformaci hospodářství z Fondu pro spravedlivou transformaci. Na restrukturalizaci těchto regionů se již dříve vláda zaměřila v programu RE:START, který do Moravskoslezského kraje doposud přinesl více než 4,5 miliardy korun na obnovu brownfieldů, nové univerzitní fakulty či nízkoemisní vozidla.

Mechanismus spravedlivé transformace i samotný operační program tak navazují na snahy programu RE:START. Pomohou dále realizovat aktivity, které jsme s uhelnými kraji definovali v minulých letech. Tyto mimořádné peníze jsou novým stimulem pro hospodářskou proměnu uhelných regionů,“ upřesnil náměstek ministra pro místní rozvoj David Koppitz.

Moravskoslezský kraj prochází transformací spojenou s postupným snižováním těžby uhlí od 90. let, nyní vstupuje do její poslední etapy. Dochází k uzavírání posledních činných dolů a na obnovu pohornické krajiny, ekonomický a sociální rozvoj kraje bude třeba vynaložit nemalé prostředky a lidské kapacity.

I proto kraj oceňuje zdroje z Fondu pro spravedlivou transformaci, které se přičtou ke klasickým operačním programům.

„Tyto prostředky promění region v území, které ctí svou průmyslovou historii a dovede ji zhodnotit chytrým propojením moderních technologií a vzdělaných lidí. Díky těmto prostředkům překonáme image uhelného kraje s mimořádně znečištěným ovzduším s využitím obnovitelných zdrojů, odpadů, plynu a vodíku. Snadněji se nám podaří přejít od těžby uhlí k těžbě dat,“ uzavřel hejtman Ivo Vondrák.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 2 hvězdiček / Hodnoceno: 2x