Praha se připojila k nadnárodní klimatické kampani

30. říjen 2021  Redakce   Premium  1071 zobrazení  594 slov

OCHRANA KLIMATU - Praha se v minulých dnech připojila k metropolím z celého světa, které se v rámci iniciativy Cities Race to Zero rozhodly omezit produkci svých emisí o polovinu.

Výškové budovy pražského Pankráce. Foto MEDIASHOWVýškové budovy pražského Pankráce. Foto MEDIASHOW

Potvrzuje tak odhodlání k naplňování vlastního Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, který bude reprezentovat i na letošní Konferenci OSN o změně klimatu (COP26). Ta se uskuteční v příštích dvou týdnech ve skotském Glasgow.

Reklama

Přistoupením k Cities Race to Zero, zastřešované Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu, se české hlavní město zavazuje snížit produkované emise uhlíku na polovinu do roku 2030.

Praha se tak zařadila po bok více než 720 měst z celého světa, které též usilují o uhlíkovou neutralitu nejpozději v průběhu 40. let tohoto století.

Iniciativa má mimo jiné napomoci i s rychlejší ekologickou a spravedlivou obnovou po pandemii covid-19.

Pražské zastupitelstvo už na jaře roku 2021 schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který má v tomto úsilí výrazně pomoci.

Zahrnuje desítky projektů z oblastí udržitelné energetiky a mobility, cirkulární ekonomiky a adaptačních opatření, jejichž prostřednictvím chce metropole ambiciózních cílů na poli ochrany klimatu dosáhnout. Praha je tak na dobré cestě k tomu, aby spravedlivým dílem přispěla k řešení globální klimatické krize.

Formální zapojení do kampaně Cities Race to Zero potvrdil náměstek pražského primátora pro oblast ochrany životního prostředí Petr Hlubuček.

Cílem kampaně je vytvoření pomyslné nadnárodní koalice soukromých podniků, investorů, měst a regionů. Její členové tak před Konferencí OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow vyjadřují přání nalézt systémové řešení pro tvorbu nových pracovních míst i boj proti změně klimatu.

„Začali jsme s budováním pražské sluneční elektrárny osazováním pražských střech solárnímu panely. Ta má do budoucna sloužit jako základní platforma městské komunitní energetiky,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček k zapojení do mezinárodní iniciativy.

Města obecně patří k největším světovým producentům skleníkových plynů. Jejich produkce se na celkovém počtu emisí podílí až ze 70 %. Jejich představitelé proto usilují o to, aby se stali globálními klimatickými lídry.

Přihlášením do kampaně Cities Race to Zero se Praha výslovně zavázala k uznání globální klimatické nouze a související implementaci opatření usilujících o udržení globálního oteplování pod hranicí 1,5 °C v souladu s ustanoveními Pařížské dohody.

Na podobných cílech je založen i pražský Klimatický plán. Cities Race to Zero je tedy určitou nadstavbou, která zdůrazňuje cíle stanovené v Pařížské dohodě, a připojením se ke kampani město stvrzuje svůj závazek přispět ke spravedlivému snížení emisí do roku 2030 o polovinu. Uhlíkové neutrality by mělo být dosaženo nejpozději do roku 2050. Cesta k tomu bude zahrnovat četná opatření v oblastech budov, dopravy, odpadů, energií, potravin, přírody i dalších klíčových sektorech.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 1x