Dopravu v Jičíně zklidní další část obchvatu

25. květen 2021  Redakce   Regiony  760 zobrazení  448 slov

Integrovaný regionální operační program a Královéhradecký kraj financovaly přeložku silnice II/286 z Robous do Valdic.

Obchvat u Jičína. Foto Královéhradecký krajObchvat u Jičína. Foto Královéhradecký kraj

Další část jičínského obchvatu v hodnotě 210 milionů korun odvede z centra města těžkou nákladní dopravu.

Reklama

Stavební práce začaly v roce 2018 opravou objízdných tras. Zahájení samotné stavby zbrzdil archeologický průzkum a nutnost dotěžit podorniční vrstvu. Stavbaři vykopali přes 90 tisíc kubíků zeminy. Práce, které byly několikrát zkomplikovány průtrží mračen, skončily letos v květnu.

„Příprava této stavby byla velmi náročná především po stránce majetkoprávní. Od začátku jsme si byli vědomi důležitosti obchvatu pro obyvatele Jičínska a jeho budoucího významu po napojení Jičína na dálnici D 35,“ říká hejtman Martin Červíček.

„Nová část jičínského obchvatu omezí složitý průjezd těžké nákladní dopravy členitým centrem města. Přeložená silnice umožní jednoduchý, rychlý a bezpečný průjezd ve směru na Lomnici nad Popelkou mimo zastavěnou oblast,“ vysvětluje radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Přeložka silnice II/286 je jednou z nejvýznamnějších investic do krajské silniční sítě v posledních letech.

„Přestože stavba nebyla technicky náročná, její provedení bylo poměrně dlouhé. Důvodem byla příprava objízdných tras, archeologický průzkum a nutnost provedení přeložek inženýrských sítí. Po spuštění provozu proběhne ještě hluková studie, která ověří dodržování norem v blízkosti obce Robousy," dodává Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu Sever společnosti M – SILNICE a. s., která stavbu prováděla.

Trasa přeložky začíná severně od sjezdu „Jičín-východ“ ze silnice I/16, a to na nové okružní křižovatce silnice III/32843, místní komunikace a nové silnice II/286. Přeložka dále z východní strany obchází město Jičín a obec Valdice.

Severně od nich se levostranným obloukem vrací k současné II/286, do které se napojuje další okružní křižovatkou. Celá trasa má délku 3,5 kilometru. Součástí stavby v kategorii S9,5/70 jsou také dva podchody, nadjezd nad silnicí III/2861, protihlukové stěny a nové veřejné osvětlení okružních křižovatek.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 4x