Elektrárna v Opatovicích chce energeticky využít komunální odpad a opustit uhlí

16. duben 2022  Redakce   Regiony  285 zobrazení  511 slov

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro venkov, životní prostřední a zemědělství Miroslav Krčil navštívili Elektrárny Opatovice, kde jednali s vedením společnosti o projektu na vybudování zařízení pro energetické využití zbytkového komunálního odpadu - ZEVO.

Jednání v Elektrárně Opatovice. Foto Pardubický krajJednání v Elektrárně Opatovice. Foto Pardubický kraj

Zařízení je součástí procesu dekarbonizace, kdy se elektrárna zavázala odstoupit od využívání uhlí jako paliva do roku 2030. Zařízení by mělo pokrýt 15 procent ročních dodávek tepla pro Pardubicko, Chrudimsko a Královéhradecko.

Reklama

V návaznosti na předpokládaný zákaz skládkování je nutné řešit energetické využívání vytříděného zbytkového komunálního odpadu. Jedním z bodů našeho programového prohlášení je energetické využití těchto komunálních odpadů, což je projekt, který připravuje v rámci svého areálu společnost Elektrárny Opatovice," uvedl hejtman Martin Netolický.

"Jedná se o potenciální zdroj energie, který je součástí širšího projektu dekarbonizace elektrárny. Připravované zařízení, které by mělo být uvedeno do provozu v roce 2028, ročně energeticky využije 150 tisíc tun odpadu a vyrobí 78,5 GWh elektřiny a 615 TJ tepla, což je přibližně 15 procent ročních dodávek tepla,“ dodal Netolický.

Opatovická elektrárna zásobuje teplem širokou aglomeraci Pardubic, Chrudimi a Hradce Králové.

„Vzhledem k existenci stávajících sítí pro vyvedení tepla a elektrické energie  je záměr, který sice nebude schopen nahradit uhlí jako jediný zdroj energie, logickým dílkem do skládačky zdrojů vedle zemního plynu a biomasy," řekl radní Miroslav Krčil.

Důležitou součástí projektu je řešení dopravy odpadu pro ZEVO z regionu do areálu elektrárny. Ta je velmi dobře dopravně dostupná s možností napojení na dálniční a železniční síť.

„Je jasné, že v rámci řešení takového spádového zařízení bude nutné řešit též dopravu. Opatovice jsou dobře dostupné jak po silnici, tak po železnici, jelikož z areálu vede železniční vlečka s napojením na železniční trať z Pardubic do Hradce Králové. Nabízí se tak vytvoření sítě dílčích překladišť ve městech u železnice a svoz přímo do elektrárny. Je to téma, o kterém budeme chtít jednat se Správou železnic, protože řada vleček není nyní v provozuschopném stavu, ale z našeho pohledu dává tento způsob přepravy smysl,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Pokud by byla doprava řešena čistě po silnici, předpokládá EOP denně 30 malých nákladních vozů, 30 kamionů a 30 osobních aut pro personál. Nákladní doprava by měla být řešena jen v pracovní dny od 6 do 18 hodin. To vše při dodržení hlukových limitů v lokalitě. Zástupci Elektrárny Opatovice seznámili hejtmana a radního s otázkou emisí v rámci nového plánovaného provozu.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil