Královéhradecký kraj podpoří obnovu turistických značek

20. duben 2022  Redakce   Regiony  252 zobrazení  368 slov

Královéhradecký kraj bude i nadále podporovat Klub českých turistů. Obě strany dlouholetou spolupráci stvrdily uzavřením memoranda a budou společně prosazovat obnovu a údržbu značení pěších tras i cyklotras na území regionu.

Ilustrační snímek z Královéhradeckého kraje - z  Náchoda. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Královéhradeckého kraje - z Náchoda. Foto MEDIASHOW

„Naším společným cílem je kvalitně značená síť turistických tras a cyklotras na území regionu, které slouží turistům i místním pro řadu volnočasových aktivit. Práce členů Klubu českých turistů při obnově značení je nezastupitelná a pro podporu turistického ruchu nezbytná. Kraj proto činnost klubu spolufinancuje řadu let a zakotvení vzájemné spolupráce v memorandu je dalším krokem ke zkvalitnění a údržbě turistického značení,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro cestovní ruch Martina Berdychová.

Reklama

V memorandu se obě strany dohodly na prosazování společných zájmů v rámci Královéhradeckého kraje při obnově a údržbě značení pěších turistických tras, pásového značení cyklotras a případně i jejich rozšiřování.

Finanční podpora v oblastech spolupráce bude řešena smlouvami o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu, které vedení kraje schválí podle příslušných zásad o poskytování dotací.

Královéhradecký kraj začal podporovat značení turistických tras pomocí dotací pro Klub českých turistů v roce 2016. Od té doby do současnosti jim na tuto činnost přispěl každý rok částkou půl milionu korun, celkem to s letošním příspěvkem bude už 3,5 milionu korun.

V Královéhradeckém kraji vede přes tři tisíce kilometrů značených pěších tras a v tomto roce se značkaři Klubu českých turistů zavazují obnovit více než třetinu, dále 55 kusů nosných prvků a 258 kilometrů pásových cyklotras.

Na dalších trasách odstraní případné aktuálně vzniklé závady a dále zkontrolují a doznačí všech 2147 kilometrů vyznačených silničních cyklotras na území kraje. Zajímavostí je, že značené trasy vždy vedou z jednoho místa do druhého a netvoří okruhy. Výjimkou mohou být některé tematické trasy značené logy.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil