Liberec připravuje výstavbu nového parkoviště

18. květen 2022  Redakce   Regiony  898 zobrazení  871 slov

Pět dodavatelů osloví město Liberec k podání nabídky, včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy, v rámci stavební zakázky „Parkoviště P+R Pastýřská“. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 32 milionů korun bez DPH. Na konci srpna bude zhotovitel vybrán.

Ilustrační snímek z Liberce. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Liberce. Foto MEDIASHOW

Reklama
„V rámci přípravných etap Nové Pastýřské se loni a předloni udělaly přeložky sítí a rekonstrukce koryta potoka, letos přichází první etapa. Parkoviště P+R vymezí parkování a vymezí prostor pro těleso komunikace, která přijde na řadu příští rok. Dokumentace byla několikrát měněna a finalizována podle požadavků všech zúčastněných,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.
Tato, pro město a jeho občany, významná stavební akce zahrnuje novostavbu parkoviště, odvodnění, vybudování veřejného osvětlení, retenční nádrže, odlučovače ropných látek a zhotovení opěrné konstrukce.
V prostoru  parkoviště je  celkem  128 parkovacích  míst  a  6  míst  vyhrazených  pro  osoby  ZTP  a  ZTP/P.  V prostoru  parkoviště  jsou  nově realizovány chodníky se základní šířkou 2 metry. Komunikace nového parkoviště bude provedena v plné konstrukci  s živičným povrchem v šíři  6 metrů. Vjezd na parkoviště z Pastýřské ulice  bude s povrchem z kamenné  drobné  kostky.  V celém  prostoru  budou  použity  kamenné  prvky  (obrubníky,  krajníky). Kolmá parkovací stání budou provedena z drobné kamenné kostky. V jihovýchodní části parkoviště je navržená opěrná konstrukce ze železobetonu o délce 95 metrů, určená pro navazující úpravy terénu pro výstavbu komunikace Nová Pastýřská, kterou město plánuje vybudovat v následujících letech.
Odvodnění parkoviště je řešeno podélným a příčným  sklonem  do  nově  zřízených  uličních  vpustí.  Veškeré  srážkové  vody,  zachycené  uličními vpusťmi,  jsou  svedeny  do  centrální  retenční  nádrže.  Na  regulovaném odtoku  z nádrže  bude  osazen odlučovač ropných látek. V prostoru parkoviště bude osazeno 18 kusů nových stožárových osvětlovacích bodů a 4 kusy zápustných svítidel v opěrné zdi, včetně provedení podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Nedílnou součástí stavby je také vybudování odpočinkových ploch s městským mobiliářem a výsadba zeleně.

„V rámci přípravných etap Nové Pastýřské se loni a předloni udělaly přeložky sítí a rekonstrukce koryta potoka, letos přichází první etapa. Parkoviště P+R vymezí parkování a vymezí prostor pro těleso komunikace, která přijde na řadu příští rok. Dokumentace byla několikrát měněna a finalizována podle požadavků všech zúčastněných,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.T

Tato, pro město a jeho občany, významná stavební akce zahrnuje novostavbu parkoviště, odvodnění, vybudování veřejného osvětlení, retenční nádrže, odlučovače ropných látek a zhotovení opěrné konstrukce.

V prostoru  parkoviště je  celkem  128 parkovacích  míst  a  6  míst  vyhrazených  pro  osoby  ZTP  a  ZTP/P.  V prostoru  parkoviště  jsou  nově realizovány chodníky se základní šířkou 2 metry. Komunikace nového parkoviště bude provedena v plné konstrukci  s živičným povrchem v šíři  6 metrů.

Vjezd na parkoviště z Pastýřské ulice  bude s povrchem z kamenné  drobné  kostky.  V celém  prostoru  budou  použity  kamenné  prvky  (obrubníky,  krajníky). Kolmá parkovací stání budou provedena z drobné kamenné kostky. V jihovýchodní části parkoviště je navržená opěrná konstrukce ze železobetonu o délce 95 metrů, určená pro navazující úpravy terénu pro výstavbu komunikace Nová Pastýřská, kterou město plánuje vybudovat v následujících letech.

Odvodnění parkoviště je řešeno podélným a příčným  sklonem  do  nově  zřízených  uličních  vpustí.  Veškeré  srážkové  vody,  zachycené  uličními vpusťmi,  jsou  svedeny  do  centrální  retenční  nádrže.  Na  regulovaném odtoku  z nádrže  bude  osazen odlučovač ropných látek.

V prostoru parkoviště bude osazeno 18 kusů nových stožárových osvětlovacích bodů a 4 kusy zápustných svítidel v opěrné zdi, včetně provedení podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení. Nedílnou součástí stavby je také vybudování odpočinkových ploch s městským mobiliářem a výsadba zeleně.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.6 hvězdiček / Hodnoceno: 5x