Pardubice mají pro zájemce o dotace připraveny desítky milionů korun

11. leden 2023  Redakce   Regiony  323 zobrazení  1047 slov

Pardubická radnice má ve svých dotačních programech pro letošní rok alokováno téměř 85 milionů korun. Zájemci mohou prostřednictvím elektronických žádostí získat finanční podporu města například v oblasti sportu, cestovního ruchu, kultury, bezbariérovosti, volnočasových a rodinných aktivit, ekologie a v neposlední řadě také bezbariérovosti a sociální oblasti.

Ilustrační snímek z Pardubic - úřad městského obvodu Pardubice 1Ilustrační snímek z Pardubic - úřad městského obvodu Pardubice 1

Reklama
Další Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit vznikl sloučením Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit, který spadal pod odbor školství, kultury a sportu, a Programu podpory prorodinných aktivit, který dříve spravoval odbor sociálních věcí.
„Nic nerušíme, ale sloučením programu zefektivňujeme činnost a snižujeme počet komisí, které projekty hodnotí. O finanční prostředky mohou zažádat i subjekty zaměřené na celoroční spolkovou činnost dospělých, jednorázové akce či na příměstské i pobytové tábory, kde se budou žádosti podávat v květnu. Jak v případě volnočasových aktivit, tak v případě sportu, kde ročně podporujeme deset tisíc sportujících dětí, kterým se touto cestou snažíme umožnit co nejvíce se rozvíjet,“ uvedl náměstek Rychtecký, do jehož gesce spadá kromě rozpočtu také sport, sociální a zdravotní oblast či bezbariérovost.
Co se kultury týče, město podpoří jak jednorázové akce, tak i ty, které mají v Pardubicích dlouhou tradici.
„Naším cílem je nejen zachovat a podpořit akce, které se tu konají již roky a na které jsou lidé zvyklí. Rádi bychom pomocí dotace také motivovali další kulturní nadšence, aby se pustili do nových projektů, napomohli rozvoji kulturních akcí a rozšířili jejich nabídku. Například u projektu Rozjeď to!, na kterém v loňském roce město spolupracovalo s Univerzitou Pardubice, jsme se přesvědčili, že v našem městě máme spoustu talentovaných mladých lidí, kterým finanční podpora umožní realizovat své nápady. Těším se, že projekt bude pokračovat i letos,“ podotýká náměstkyně pro kulturu a životní prostředí Jiřina Klčová.
Program podpory cestovního ruchu pro změnu cílí na dvě oblasti - na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, zájemci však mohou zažádat také o podporu akcí s významným turistickým potenciálem.
„Chceme touto cestou zvýšit kvalitu stávající městské infrastruktury, zpestřit nabídku služeb a aktivit pro turisty a napomoci rozvoji cestovního ruchu ve městě. Díky této finanční podpoře bude možné realizovat takové projekty jako je například rozvoj technologií pro informování návštěvníků, rozšířit možnosti zážitkové turistiky či intenzivněji propojit různé akce s běžným životem ve městě, a ještě více Pardubice zviditelnit v rámci celé ČR,“ konstatuje náměstek zodpovědný za oblast cestovního ruchu René Živný, který poukazuje také na potřebu prodloužit návštěvu turistů na více než jeden den.

Další Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit vznikl sloučením Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit, který spadal pod odbor školství, kultury a sportu, a Programu podpory prorodinných aktivit, který dříve spravoval odbor sociálních věcí.

Nic nerušíme, ale sloučením programu zefektivňujeme činnost a snižujeme počet komisí, které projekty hodnotí. O finanční prostředky mohou zažádat i subjekty zaměřené na celoroční spolkovou činnost dospělých, jednorázové akce," uvedl náměstek Rychtecký, do jehož gesce spadá kromě rozpočtu také sport, sociální a zdravotní oblast či bezbariérovost.

"Jak v případě volnočasových aktivit, tak v případě sportu, kde ročně podporujeme deset tisíc sportujících dětí, kterým se touto cestou snažíme umožnit co nejvíce se rozvíjet,“ dodal Rychtecký.

Co se kultury týče, město podpoří jak jednorázové akce, tak i ty, které mají v Pardubicích dlouhou tradici.

„Naším cílem je nejen zachovat a podpořit akce, které se tu konají již roky a na které jsou lidé zvyklí. Rádi bychom pomocí dotace také motivovali další kulturní nadšence, aby se pustili do nových projektů, napomohli rozvoji kulturních akcí a rozšířili jejich nabídku,“ podotýká náměstkyně pro kulturu a životní prostředí Jiřina Klčová.

Program podpory cestovního ruchu pro změnu cílí na dvě oblasti - na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruch, zájemci však mohou zažádat také o podporu akcí s významným turistickým potenciálem.

„Chceme touto cestou zvýšit kvalitu stávající městské infrastruktury, zpestřit nabídku služeb a aktivit pro turisty a napomoci rozvoji cestovního ruchu ve městě. Díky této finanční podpoře bude možné realizovat takové projekty jako je například rozvoj technologií pro informování návštěvníků, rozšířit možnosti zážitkové turistiky či intenzivněji propojit různé akce s běžným životem ve městě, a ještě více Pardubice zviditelnit v rámci celé ČR,“ konstatuje náměstek zodpovědný za oblast cestovního ruchu René Živný, který poukazuje také na potřebu prodloužit návštěvu turistů na více než jeden den.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil