Pardubice plánují obnovení přírodní oblasti

9. květen 2022  Redakce   Regiony  781 zobrazení  858 slov

Rada města schválila projektový záměr revitalizace území Červeňáku v Pardubicích. Projektovou dokumentaci chce mít město hotovou do konce příštího roku.

Ilustrační snímek z Pardubic. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Pardubic. Foto MEDIASHOW

Reklama
Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by pak měla začít v polovině roku 2024.
„Realizace bude podle prozatímních odhadů stát asi 60 milionů korun. Obnovu území Červeňáku jsme připraveni financovat z vlastních zdrojů s možnou dotací z evropských fondů, jak prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, tak Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.
Záměrem města je celková komplexní revitalizace lokality Červeňák s ohledem na jeho přírodní, kulturní a historické hodnoty a význam v systému sídelní a krajinné zeleně. „Projekt významně rozvíjí genia locci této přírodní lokality táhnoucí se podél řeky Chrudimky. Samozřejmě s přiměřenou mírou rekreace. Vycházíme při tom jak ze zpracovaného biologického posouzení lokality, tak registrované územní studie. Zlepšit by se měla i prostupnost a pobytovost území, důraz klademe na ekovýchovu a širší vazby. Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář či herní prvky, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii, neboť Červeňák býval cvičištěm zdejších ženistů,“ doplnil náměstek Nadrchal.
Projekt revitalizace území Červeňáku si klade za cíl zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů. Jeho součástí je například i práce s vodou, konkrétně například podpora tvorby tůní, coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují. Během revitalizace by podle územní studie měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány a začleněny do celého konceptu revitalizace by měly být zachovalé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty.

Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by pak měla začít v polovině roku 2024.

„Realizace bude podle prozatímních odhadů stát asi 60 milionů korun. Obnovu území Červeňáku jsme připraveni financovat z vlastních zdrojů s možnou dotací z evropských fondů, jak prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, tak Integrovaného regionálního operačního programu,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Záměrem města je celková komplexní revitalizace lokality Červeňák s ohledem na jeho přírodní, kulturní a historické hodnoty a význam v systému sídelní a krajinné zeleně.

„Projekt významně rozvíjí genia locci této přírodní lokality táhnoucí se podél řeky Chrudimky. Samozřejmě s přiměřenou mírou rekreace. Vycházíme při tom jak ze zpracovaného biologického posouzení lokality, tak registrované územní studie. Zlepšit by se měla i prostupnost a pobytovost území, důraz klademe na ekovýchovu a širší vazby. Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář či herní prvky, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii, neboť Červeňák býval cvičištěm zdejších ženistů,“ doplnil náměstek Nadrchal.

Projekt revitalizace území Červeňáku si klade za cíl zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů. Jeho součástí je například i práce s vodou, konkrétně například podpora tvorby tůní, coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují.

Během revitalizace by podle územní studie měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány a začleněny do celého konceptu revitalizace by měly být zachovalé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty. 


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 2 hvězdiček / Hodnoceno: 2x