Pardubický kraj podpoří projekty v obcích

22. květen 2021  Redakce   Regiony  816 zobrazení  519 slov

Klášterec nad Orlicí hostil jednání valné hromady místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO, z.s.).  

Pohled do sálu. Foto Pardubický krajPohled do sálu. Foto Pardubický kraj

Po bezmála roce se její členové sešli k prezenčnímu jednání, aby kromě jiného diskutovali a hlasovali o prioritních potřebách rozvoje území Orlicka v období let 2021 - 2027.

Reklama

„Pardubický kraj letos podpoří více než 300 projektů v obcích a více než 100 vesnických prodejen,“ uvedl Miroslav Krčil, radní Pardubického kraje, zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství.

V úvodu jednání se radní zapojil také do interaktivní části programu.

Odevzdal svůj hlas k těm opatřením a tématům zahrnutým do strategie MAS, jejichž podporu považuje za potřebnou.

„Osobně považuji za důležité investice do konkrétních projektů, do zázemí obcí, do občanské vybavenosti,“ poznamenal v této souvislosti radní Krčil.

Na území Pardubického kraje působí celkem 13 místních akčních skupin.

To prostřednictvím zapojení do komunitně vedeného místního rozvoje realizují dotační i nedotační podpory území a aktivně se podílejí na rozvoji území Pardubického kraje.

MAS ORLICKO je největší místní akční skupinou Pardubického kraje. V programovém období 2014 - 2020 rozdělila do území více než 180 milionů korun, nemalou část zdrojů také ve prospěch organizací zřizovaných Pardubickým krajem. „Pardubický kraj letos podpoří více než 300 projektů v obcích a více než 100 vesnických prodejen,“ uvedl Miroslav Krčil, radní Pardubického kraje, zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství.
V úvodu jednání se radní zapojil také do interaktivní části programu, kde odevzdal svůj hlas k těm opatřením a tématům zahrnutým do strategie MAS, jejichž podporu považuje za potřebnou. „Osobně považuji za důležité investice do konkrétních projektů, do zázemí obcí, do občanské vybavenosti,“ poznamenal v této souvislosti radní Krčil.
Na území Pardubického kraje působí celkem 13 místních akčních skupin, které prostřednictvím zapojení do komunitně vedeného místního rozvoje realizují dotační i nedotační podpory území a aktivně se podílejí na rozvoji území Pardubického kraje.
MAS ORLICKO je největší místní akční skupinou Pardubického kraje. V programovém období 2014 - 2020 rozdělila do území více než 180 milionů korun, nemalou část zdrojů také ve prospěch organizací zřizovaných Pardubickým kraje

Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.67 hvězdiček / Hodnoceno: 3x