Pardubický kraj připravuje projekty pro čerpání eurofondů

4. srpen 2021  Redakce   Regiony  630 zobrazení  438 slov

Již v roce 2019 zahájil Pardubický kraj přípravu na programové období 2021+ shromažďováním projektů, které mají ambici získat podporu z evropských fondů. Krajské portfolio nyní čítá celkem 155 projektů ve výši přes deset miliard korun.   

Ilustrační snímek z Pardubického kraje - z Chrudimi. Foto MediashowIlustrační snímek z Pardubického kraje - z Chrudimi. Foto Mediashow

„Seznam projektů včetně jejich harmonogramů a zdrojů financování byl průběžně aktualizován i se zřetelem na jejich finanční aspekty. Projekty musí být řádně a včas připraveny tak, aby měly šanci obstát a získat z fondů Evropské unie dotaci na realizaci. Všechny gesční odbory krajského úřadu udělaly veliký kus poctivé práce. Je to však teprve začátek, protože nyní je potřeby dovést projekty ke zdárné realizaci a získání evropských peněz,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Reklama

„Jedná se o projekty uplatnitelné v Integrovaných územních investicích (ITI), v Regionálním akčním plánu (RAP), v individuálních výzvách nebo v dalších nových programech a finančních nástrojích. Mezi ně se řadí například ReactEU, Modernizační fond nebo Národní plán obnovy,“ doplnil hejtman.

Do ITI 21+ byly vybrány projekty pro oblast kultury, IT a sociální oblast.

„Prioritou je pro Pardubický kraj projekt Zámek Pardubice. U projektu Archeodepozitáře a pracoviště pro Východočeské muzeum v Pardubicích doufáme ve využití individuálních výzev,“ uvedl Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.

„V rámci Regionálního akčního plánu Pardubického kraje se pak projekty zaměřují především na oblast středoškolského vzdělávání a speciálních škol, ale také na dopravu, sociální služby nebo zdravotnickou záchrannou službu,“ upřesnil Ladislav Valtr.

Jedním z řady projektů je například projekt části areálu Perla v Ústí nad Orlicí, ve kterém by měla v budoucnu sídlit Střední škola uměleckoprůmyslová.  Areál je navíc zařazen mezi brownfieldy a splňuje kritéria pro podporu i z Národního plánu obnovy.

„Součástí portfolia jsou také projekty v rámci programu Interreg Česká republika - Polsko, které řeší rozvoj území po obou stranách hranice. V tomto případě je naším cílem sestavit takové projekty, které budou mít maximální synergický přeshraniční efekt,“ dodal radní Ladislav Valtr.

Prioritou je v případě česko-polské spolupráce doprava, cestovní ruch, ale také integrovaný záchranný systém a životní prostředí.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x