Plzeňský kraj motivuje k ozdravení krajiny

30. červen 2022  Redakce   Regiony  890 zobrazení  459 slov

Zdravá krajina, to je název projektu Plzeňského kraje, který má za úkol zadržet vodu v krajině, revitalizovat vodní toky, obnovit prameniště a staré polní cesty, zkrátka celkově zlepšit stav krajiny a její funkce. Podepsáním memorand se na projektu bude aktivně podíle i Biskupství plzeňské a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje.

Foto Plzeňský krajFoto Plzeňský kraj

„Naše krajina se nenachází v dobrém stavu, byla odvodněna a ztratila mnoho biotopů. Vodu jsme svedli do koryt řek, které jsme si vybetonovali nebo vykamenovali a narovnali. To je chyba," vysvětlil důvod vzniku projektu Zdravá krajina náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.

Reklama

"Dnes se voda stává v přírodě tou nejvzácnější komoditou a my krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, abychom vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a polními cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, abychom v ní mohli mít různé živočišné druhy,“ dodal Josef Bernard.

Projekt byl slavnostně představen v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, kde současně proběhlo uzavření memorand s význačnými partnery v regionu na společné spolupráci v aktivitě Zdravá krajina. Do Projektu Plzeňského kraje se zapojilo Sdružení měst a obcí a Biskupství plzeňské.

„Prostředí, ve kterém žijeme je dar, který jsme dostali pro nás a generace, které po nás přijdou. A pečovat o dar, je jedna ze základních věcí, která patří k tomu, abychom vnímali souvislosti, takže já myslím, že pečovat o zdravou krajinu je z podstaty něco, co patří k vizi světa tak, jak ji my křesťané máme,“ podotkl po podepsání memoranda o spolupráci plzeňský biskup Tomáš Holub.

Plzeňský kraj po dokončení Regionální strategie adaptačních opatření pro zadržování vody v krajině (ReSAO) tak pokračuje ve snaze „ozdravit“ krajinu Plzeňského kraje a navazující kroky se neobejdou bez zapojení dalších subjektů, které mají vlastnická práva k pozemkům, kde se ukáže, že je vhodné realizovat konkrétní opatření pro zlepšení vodního režimu.

„Jde například o rozdělovací pásy na polích, revitalizaci vodních toků, obnovu pramenišť a mokřadů, protierozní pásy, obnovu polních cest včetně doprovodné výsadby. Neméně důležitá je i osvěta. Z toho důvodu jsme oslovili různé partnery a všude nacházíme ochotu společně tuto výzvu uchopit,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Plzeňského kraje Martin Plíhal.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.17 hvězdiček / Hodnoceno: 6x