Přitažlivé místo pro život – tím chce být Karlovarský kraj

13. prosinec 2022  Redakce   Regiony  362 zobrazení  452 slov

Jedním z hlavních cílů Karlovarského kraje je stát se místem přitažlivým pro mladé lidi. S jejich odlivem se potýká dlouhodobě a snaží se tento negativní trend zmírňovat a postupně měnit pohled mladé generace na život v regionu.

Ilustrační snímek z Karlovarského kraje - ze Sokolova. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Karlovarského kraje - ze Sokolova. Foto MEDIASHOW

Web Karlovarského kraje uvedl, že Karlovarský kraj není jediný, který bojuje s problémem odlivu mladých, spojila Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. (KARP) síly s partnery z Univerzity Tomáše Bati, technologického inovačního centra Zlín a města Jeseník a podílela se na výzkumném projektu Design modelu metropolitních oblastí zasažených depopulací.

Reklama

​Stěhování lidí z venkovských oblastí do velkých měst není novým fenoménem, a proto bylo výchozím krokem projektu zkoumání dobré praxe a zkušenosti z jiných regionů.

Dalším krokem byla diskuse s významnými aktéry z oblasti územní samosprávy, vzdělávání, komerčního i neziskového sektoru v Karlovarském kraji, kteří svojí činností ovlivňují zdejší podmínky pro mladé.

Diskutovány byly potřeby, hodnoty a postoje mladé generace v oblasti územní identity, nabídka a kvalita vzdělávání, možnost získání atraktivního zaměstnání, podpora podnikavosti, pestrost volnočasového vyžití, dostupnost bydlení či péče o životní prostředí.

V některých případech bylo zcela zřejmé, že diskutující mají jasnou představu o tom, co mladí lidé potřebují. Naopak byla ale v určitých momentech cítit nejistota a řečeny pouhé domněnky, co by mladé lidi přimělo v Karlovarském kraji i nadále žít, případně vrátit se zpět. Rozdíly mezi vnímáním regionu mezi diskutujícími z řad aktérů kraje a mladými lidmi do jisté míry potvrdilo dotazníkové šetření mezi zástupci generace Z.

„Abychom zajistili co nejvyšší návratnost a kvalitu dotazníkového šetření, oslovili jsme napřímo jednotlivé ředitele a kariérové poradce středních škol. Podařilo se nám tak od studentů posledních ročníků získat přes 1000 relevantních odpovědí. U některých výstupů jsme získali potvrzení toho, co se obecně ví. Vždy se ale vyplatí kvantifikovat subjektivní pocity a dojmy,“ uvedl Vlastimil Veselý, ředitel agentury KARP.

To dokazuje i uvedená domněnka, že se mladí rozhodují podle možnosti zaměstnání a podnikání, nabídky vzdělávání a vztahu k regionu. Výstupy šetření však ukázaly, že pro mladou generaci je kromě práce důležité, jak a kde budou bydlet či přístup k životnímu prostředí.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 4 hvězdiček / Hodnoceno: 1x