Průzkum: Obyvatelé Olomouce se po městě pohybují nejčastěji pěšky

26. duben 2022  Redakce   Regiony  402 zobrazení  654 slov

Jak se změnilo dopravní chování Olomoučanů? Odpověď poskytují aktuální výsledky průzkumu.

Ilustrační snímek z centra Olomouce. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z centra Olomouce. Foto MEDIASHOW

Z průzkumů například vyplývá, že Olomoučané i nadále nejraději chodí pěšky (37 % všech cest), kdy podíl těchto cest oproti roku 2016 vzrostl o 2%. Naopak došlo k poklesu o 5% využívání veřejné hromadné dopravy (24 %) a i o něco méně obyvatelé Olomouce používají jízdní kolo (5 %). Což se projevilo v nárůstu cest uskutečněný osobním autem (34 %).

Reklama

Jakou formou a pro jaké účely Olomoučané v posledních pěti letech cestovali? Právě na to dávají odpověď výsledky průzkumu dopravního chování, který má město aktuálně k dispozici. Výzkum slouží k aktualizaci strategického dokumentu města, kterým je Plán udržitelné městské mobility Olomouc.

„Výsledky posledního průzkumu odpovídají mimo jiné i na to, jak dopravní chování Olomoučanů v tomto směru ovlivnila pandemie Covid. Celkově nám ale dává odpovědi na to, jaké změny udělali lidé při svém pohybu po městě v posledních pěti letech. Plán tak může nyní zohlednit dopravní potřeby všech věkových kategorií obyvatel, kteří se na území města pohybují,“ vysvětluje Martin Luňáček z Útvaru hlavního architekta magistrátu.

„Provést důkladný a kvalitní výzkum je zásadním prvkem při vyhodnocování takovýchto strategických dokumentů. Každé město je specifické z hlediska své dopravní obslužnosti a proto je důležité vědět, jakým způsobem funguje doprava v Olomouci a vyvodit z toho doporučení do budoucna,“ vysvětluje význam výzkumu primátor Miroslav Žbánek.

Průzkum se uskutečnil loni v říjnu a zúčastnilo se ho 568 olomouckých domácností různých věkových i příjmových skupin.

Poměr využití automobilu proti ostatním druhům dopravy tak vychází 34:66, což je oproti roku 2016 mírné zhoršení, ale i tak je to v porovnání evropského kontextu velmi dobrý výsledek. I přes nízké využití jízdních kol v průměru každá olomoucká domácnost disponuje téměř dvěma koly.

„Naopak se opět nepotvrdilo často používané klišé, že každá domácnost má k dispozici dvě a více aut. Takových domácností je v Olomouci pouze 12 procent. Z výsledků průzkumu tedy vyplývají i některé poměrně překvapivé údaje, které vyvrací řadu ve městě zaběhnutých mýtů,“ komentoval data primátor.

Jednoznačně například vyplynulo i to, že délka většiny cest Olomoučanů během pracovních dnů se pohybuje okolo 3 km a o víkendu pak 5 km. Dále se ukázalo, že vlivem pandemie došlo k výraznému poklesu vykonaných cest během dne, což odráží trendy dnešní doby jako využívání home office či rozvážkových služeb.

V následujících dvou týdnech bude probíhat další z průzkumů v rámci činnosti Místní agendy 21, a to online formou. Zaměří se na další okruhy související s dopravou ve městě, které rovněž poslouží k aktualizaci plánu mobility. Jeho otázky jsou zaměřeny například na pocit bezpečí ve veřejné dopravě, na kole či při chůzi, spokojenost s kvalitou veřejných prostranství ve městě, spokojenost s dostupností základních služeb jakou jsou úřady, obchody, lékař a řada dalších ukazatelů. 

Online průzkum bude probíhat do 8. května 2022.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.6 hvězdiček / Hodnoceno: 5x