Středočeský kraj podporuje záměr vyhlásit Národní park Křivoklátsko

28. červen 2021  Redakce   Regiony  1004 zobrazení  405 slov

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo podporu staronového záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Foto Středočeský krajFoto Středočeský kraj

Hlavním důvodem je především zachování existence území s vysokou biodiverzitou. Ačkoli řada opatření prováděných současnými správci majetku tento cíl reflektuje, je zřejmé, že vlivem globálních civilizačních vlivů a urbanizace krajiny dochází z dlouhodobého hlediska ke stále vyššímu stupni ohrožení řady druhů a společenstev, a tím i k poklesu biodiverzity.

Reklama

Vyhlášení národního parku na území Středočeského kraje znamená zcela nepochybně i zvýšení mezinárodní prestiže a kulturního povědomí veřejnosti. Vyhlášení národního parku samo o sobě vytváří i růst příležitostí pro místní obyvatelstvo žijící v okolí parku nabízet služby návštěvníkům národního parku.

„Jde o opravdu důležitý krok, který by mohl přispět nejen k ochraně přírody, ale také rozvoji území kraje,“ komentuje Jana Skopalíková, radní pro životní prostředí a zemědělství a doplňuje: „Samozřejmě bych chtěla ujistit občany i organizace v dotčené oblasti, že o záměru s nimi budeme otevřeně diskutovat.“

Přírodní oblast Křivoklátsko se rozkládá v západní části Středočeského kraje s přesahem do kraje Plzeňského. Téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají komplexy listnatých a smíšených lesů. Území je z hlediska ochrany přírody chráněno již 43 let jako chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO. V porovnání s podobnými krajinami v Evropě je Křivoklátsko zvláštností.

Vysoká hodnota území je doložena zachováním více než 1800 druhů cévnatých rostlin, v lesích pestrost tvoří více než 50 druhů původních dřevin, hnízdí zde kolem 120 druhů ptáků a unikátní druhová rozmanitost je mezi bezobratlými, vázanými především na lesní společenstva v teplé oblasti.

Jedná se o malebnou krajinu, která je také nazývaná krajem Oty Pavla a do povědomí české veřejnosti se dostala i díky filmovému zpracování literárních děl tohoto spisovatele.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 10x