V Olomouci se chystají na letní sezonu

3. únor 2022  Redakce   Regiony  633 zobrazení  1895 slov

Posedět si v létě na zahrádce před některou z kaváren nebo restaurací v historickém centru Olomouce. To je pro Olomoučany i turisty určitě příjemná představa. Jak by ale taková restaurační zahrádka v městské památkové rezervaci měla správně vypadat?

Ilustrační snímek z centra Olomouce. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z centra Olomouce. Foto MEDIASHOW

Reklama
Právě to má popsat nová metodika pro kvalitní praxi, kterou zpracovává město a nyní o ní diskutuje s majiteli a provozovateli. Restaurační a kavárenské zahrádky totiž tvoří významnou součást veřejného prostoru a pro jejich vzhled by měla v budoucnu platit nová jednotná pravidla.
Metodiku pro umísťování a provedení restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci zpracoval útvar hlavního architekta. Jde o přehledný manuál pro majitele, kterým poradí, jak postupovat a jaká doporučení při zřízení restaurační zahrádky zohlednit.
„Není to nová městská vyhláška, která něco nařizuje. Cílem koncepce je kultivovat prostor. A to s využitím příkladů dobré praxe z jiných srovnatelných historických měst v Česku i v Evropě. Dává návod na to, jak by měl městský mobiliář vypadat, aby nerušil veřejné prostranství, ale vkusně doplňoval architekturu historického centra. Zkrátka, aby zahrádky nekřičely extravagancí, přebujelými barvami, hmotou v prostoru nebo nevytvářely bariéry při průchodu chodců a rodičů s kočárky,“ popsal primátor Mirek Žbánek.
Nový dokument se zásadami kvalitní praxe nyní vedení města představilo majitelům a provozovatelům kaváren a restaurací v centru Olomouce, kteří byli pozvaní ke společnému jednání. „Chtěli jsme znát připomínky a názory k projednávanému konceptu a také si vyslechnout jejich dosavadní zkušenosti s povolováním zahrádek. Je to pro nás zvlášť důležité v této době. Jsme si totiž velmi dobře vědomi toho, jak jsou zkoušeni dopady pandemie a zavedení nových pravidel pro ně může v budoucnu znamenat třeba i zvýšené finanční náklady,“ objasnila náměstkyně primátora pro cestovní ruch a kulturu Markéta Záleská. „Chceme je zároveň motivovat, protože kvalitní restaurační zahrádky jsou důležité i z hlediska turistického ruchu. Z tohoto důvodu připravujeme dotační program, který by jim dokázal při postupném zavádění manuálu do praxe náklady na zařízení zahrádek kompenzovat,“ zdůraznila náměstkyně.
Podle architektů a orgánů památkové péče je ucelená koncepce toho, jak by měly zahrádky v historickém centru vypadat velmi důležitá. „Umístění zahrádek, způsob provedení a použití materiálů do velké míry určují kvalitu prostředí, na které jsou z hlediska památkové péče kladeny značné nároky,“ uvádí Jana Křenková z útvaru hlavního architekta. Ideálním případem je tak podle manuálu předzahrádka na chodníku bez ohrazení a podesty, pokud to terén umožňuje, před mateřskou provozovnou, s kvalitním designem a mobiliářem, který odpovídá charakteru prostředí, stíněný malými slunečníky světlé barvy nebo markýzami podle stylu architektury a místa.
Nový manuál nyní projde připomínkovacím procesem a poté jej projedná rada města. „Po zapracování připomínek vlastníků a debatě s památkáři bychom rádi koncepci schvalovali ještě letos na jaře. Vzhledem k dalším nutným povolovacím procesům z hlediska státní správy je ale zřejmé, že tato situace neumožní ve větším množství zahrádky v souladu s manuálem měnit už v této letní sezoně,“ vysvětlil primátor. „Majitelům ale dáváme už nyní návod a hlavně prostor k tomu, jak se připravit a udělat ekonomiku svých rozhodnutí i s ohledem na chystané kompenzace od města,“ zdůraznil primátor.
Majitelé a provozovatelé restauračních zahrádek i veřejnost mohou nyní k prezentaci z jednání a k pracovnímu návrhu manuálu zasílat připomínky, a to do 11. února 2022 na e-mail jana.krenkova@olomouc.eu. V případě dotazů a žádosti o konzultaci se mohou obrátit na vedoucí útvaru hlavního architekta Janu Křenkovou. „K zaslaným připomínkám předpokládáme svolání další následné diskuse v průběhu března až dubna,“ doplnila Jana Křenková.
Manuál pro nově umísťované zahrádky, které jsou v Olomouci povoleny od dubna do září, bude město uplatňovat postupně. V první fázi bude platit pro nově umisťovaná zařízení, následně pro stávající zahrádky, pro které bude stanoveno přechodné období.
Prezentace i současně platná pravidla pro zimní mobiliář restauračních zahrádek jsou zveřejněná na webové adrese https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky

Právě to má popsat nová metodika pro kvalitní praxi, kterou zpracovává město a nyní o ní diskutuje s majiteli a provozovateli. Restaurační a kavárenské zahrádky totiž tvoří významnou součást veřejného prostoru a pro jejich vzhled by měla v budoucnu platit nová jednotná pravidla.

Metodiku pro umísťování a provedení restauračních zahrádek v městské památkové rezervaci zpracoval útvar hlavního architekta. Jde o přehledný manuál pro majitele, kterým poradí, jak postupovat a jaká doporučení při zřízení restaurační zahrádky zohlednit.

„Není to nová městská vyhláška, která něco nařizuje. Cílem koncepce je kultivovat prostor. A to s využitím příkladů dobré praxe z jiných srovnatelných historických měst v Česku i v Evropě. Dává návod na to, jak by měl městský mobiliář vypadat, aby nerušil veřejné prostranství, ale vkusně doplňoval architekturu historického centra. Zkrátka, aby zahrádky nekřičely extravagancí, přebujelými barvami, hmotou v prostoru nebo nevytvářely bariéry při průchodu chodců a rodičů s kočárky,“ popsal primátor Mirek Žbánek.

Nový dokument se zásadami kvalitní praxe nyní vedení města představilo majitelům a provozovatelům kaváren a restaurací v centru Olomouce, kteří byli pozvaní ke společnému jednání.

„Chtěli jsme znát připomínky a názory k projednávanému konceptu a také si vyslechnout jejich dosavadní zkušenosti s povolováním zahrádek. Je to pro nás zvlášť důležité v této době. Jsme si totiž velmi dobře vědomi toho, jak jsou zkoušeni dopady pandemie a zavedení nových pravidel pro ně může v budoucnu znamenat třeba i zvýšené finanční náklady,“ objasnila náměstkyně primátora pro cestovní ruch a kulturu Markéta Záleská.

„Chceme je zároveň motivovat, protože kvalitní restaurační zahrádky jsou důležité i z hlediska turistického ruchu. Z tohoto důvodu připravujeme dotační program, který by jim dokázal při postupném zavádění manuálu do praxe náklady na zařízení zahrádek kompenzovat,“ zdůraznila náměstkyně.

Podle architektů a orgánů památkové péče je ucelená koncepce toho, jak by měly zahrádky v historickém centru vypadat, velmi důležitá.

„Umístění zahrádek, způsob provedení a použití materiálů do velké míry určují kvalitu prostředí, na které jsou z hlediska památkové péče kladeny značné nároky,“ uvádí Jana Křenková z útvaru hlavního architekta.

Ideálním případem je tak podle manuálu předzahrádka na chodníku bez ohrazení a podesty, pokud to terén umožňuje, před mateřskou provozovnou, s kvalitním designem a mobiliářem, který odpovídá charakteru prostředí, stíněný malými slunečníky světlé barvy nebo markýzami podle stylu architektury a místa.

Nový manuál nyní projde připomínkovacím procesem a poté jej projedná rada města.

„Po zapracování připomínek vlastníků a debatě s památkáři bychom rádi koncepci schvalovali ještě letos na jaře. Vzhledem k dalším nutným povolovacím procesům z hlediska státní správy je ale zřejmé, že tato situace neumožní ve větším množství zahrádky v souladu s manuálem měnit už v této letní sezoně,“ vysvětlil primátor.

„Majitelům ale dáváme už nyní návod a hlavně prostor k tomu, jak se připravit a udělat ekonomiku svých rozhodnutí i s ohledem na chystané kompenzace od města,“ zdůraznil primátor.

Majitelé a provozovatelé restauračních zahrádek i veřejnost mohou nyní k prezentaci z jednání a k pracovnímu návrhu manuálu zasílat připomínky, a to do 11. února 2022 na e-mail jana.krenkova@olomouc.eu. V případě dotazů a žádosti o konzultaci se mohou obrátit na vedoucí útvaru hlavního architekta Janu Křenkovou.

„K zaslaným připomínkám předpokládáme svolání další následné diskuse v průběhu března až dubna,“ doplnila Jana Křenková. 
Manuál pro nově umísťované zahrádky, které jsou v Olomouci povoleny od dubna do září, bude město uplatňovat postupně. V první fázi bude platit pro nově umisťovaná zařízení, následně pro stávající zahrádky, pro které bude stanoveno přechodné období.

Prezentace i současně platná pravidla pro zimní mobiliář restauračních zahrádek jsou zveřejněná na webové adrese https://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/koncepce-metodiky


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil