V Olomouci startuje varovný a informační systém

17. leden 2021  Redakce   Regiony  1078 zobrazení  842 slov

Na Radíkově v Olomouci začal zkušební provoz nového městského varovného a informačního systému. Přinese Olomoučanům moderní a výrazně flexibilnější možnost informování jak v případě krizové situace, tak v případě potřeby rozšířit mezi občany co nejrychleji nějakou praktickou informaci.

Z Olomouce. Foto Archiv MediaShow.czZ Olomouce. Foto Archiv MediaShow.cz

 

Reklama
Je srozumitelnější než hlášení starého rozhlasu, navíc jej lze používat v různých modifikacích jako rozhlas pro celé město, konkrétní čtvrť nebo dokonce jen pro určitou ulici.
Nově instalovaný varovný a informační systém města Olomouce, který tvoří bezdrátový místní rozhlas, je prioritně určen pro varování a vyrozumění obyvatel při vzniku mimořádných událostí. Nahradí stávající zastaralé drátové rozhlasy a doplní či nahradí stávající síť elektronických sirén, které budou brzy vyžadovat významnou modernizaci. Ve finálním stavu bude nový systém tvořit síť 1832 akustických jednotek, instalovaných na sloupy veřejného osvětlení a ovládaných digitálně a bezdrátově. Je napojen na celostátní jednotný systém varování a informování obyvatelstva.
„Díky velmi rychlé a spolehlivé distribuci varovných či informativních hlasových zpráv může při vzniku mimořádných událostí zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální škody,“ říká primátor Olomouce Mirek Žbánek.
„Systém bude sloužit také k předání informací občanům od magistrátu, jednotlivých odborů magistrátu, Městské policie Olomouc, komisí městských částí, energetických společností, spolků a jiných organizací,“ doplňuje Martin Major, náměstek primátora, odpovědný za odbor ochrany.
Hlášení a obsluhu budou mít na starosti zaměstnanci detašovaných pracovišť Magistrátu města Olomouce a Informačního centra města Olomouce podle struktury užívání. V případě mimořádné události budou tímto systémem informovat obyvatelstvo pracovníci odboru ochrany.
„Zavedením nového systému se výrazně zlepší srozumitelnost vysílaných zpráv oproti současnému stavu. Tento systém může zároveň plnit funkci městského rozhlasu pro město jako celek anebo samostatně pro jednotlivé městské části až po jednotlivé ulice,“ vysvětluje Martin Major.

 

Je srozumitelnější než hlášení starého rozhlasu, navíc jej lze používat v různých modifikacích jako rozhlas pro celé město, konkrétní čtvrť nebo dokonce jen pro určitou ulici.

Nově instalovaný varovný a informační systém města Olomouce, který tvoří bezdrátový místní rozhlas, je prioritně určen pro varování a vyrozumění obyvatel při vzniku mimořádných událostí.

Nahradí stávající zastaralé drátové rozhlasy a doplní či nahradí stávající síť elektronických sirén, které budou brzy vyžadovat významnou modernizaci. Ve finálním stavu bude nový systém tvořit síť 1832 akustických jednotek, instalovaných na sloupy veřejného osvětlení a ovládaných digitálně a bezdrátově. Je napojen na celostátní jednotný systém varování a informování obyvatelstva.

„Díky velmi rychlé a spolehlivé distribuci varovných či informativních hlasových zpráv může při vzniku mimořádných událostí zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální škody,“ říká primátor Olomouce Mirek Žbánek.

„Systém bude sloužit také k předání informací občanům od magistrátu, jednotlivých odborů magistrátu, Městské policie Olomouc, komisí městských částí, energetických společností, spolků a jiných organizací,“ doplňuje Martin Major, náměstek primátora, odpovědný za odbor ochrany.

Hlášení a obsluhu budou mít na starosti zaměstnanci detašovaných pracovišť Magistrátu města Olomouce a Informačního centra města Olomouce podle struktury užívání. V případě mimořádné události budou tímto systémem informovat obyvatelstvo pracovníci odboru ochrany.

„Zavedením nového systému se výrazně zlepší srozumitelnost vysílaných zpráv oproti současnému stavu. Tento systém může zároveň plnit funkci městského rozhlasu pro město jako celek anebo samostatně pro jednotlivé městské části až po jednotlivé ulice,“ vysvětluje Martin Major.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.25 hvězdiček / Hodnoceno: 4x