Ve východních Čechách připravují modernizaci silnic

4. únor 2022  Redakce   Regiony  1339 zobrazení  680 slov

Rada Pardubického kraje rozhodla o výběru dodavatelů na modernizaci silnic II/322 Komárov – napojení na D35, II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí a mostu v Chocni. Všechny tři stavby jsou spolufinancovány z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Ilustrační snímek z východních Čech - z Ústí nad Orlicí. Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z východních Čech - z Ústí nad Orlicí. Foto MEDIASHOW

Modernizace silnice II/322 má návaznost na stavbu dálnice D35.

Reklama

„Téměř 700 metrů dlouhý úsek z Komárova bude navazovat na stavbu, která je řešena v rámci mimoúrovňové křižovatky na D35 u Dašic. V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce mostku,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Předpokládaná hodnota stavby podle zpracované projektové dokumentace činila 30,8 milionu korun včetně daně. V rámci výběrového řízení byla kromě ceny posuzována také doba stavby.

„Do výběrového řízení se nám přihlásilo šest společností s nabídkami od 28,5 po 36 milionů korun včetně daně. Rozptyl délky realizace stavby byl až 80 dní. Jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka společnosti, která se zavázala stavbu dokončit v nejkratším časovém úseku, a to 120 dní za částku 29,4 milionu korun,“ uvedl Michal Kortyš.

Po sesuvu půdy bude pokračovat modernizace silnice z Ústí nad Orlicí na Hrádek. Důležitou spojnicí mezi Ústím nad Orlicí a Chocní je silnice II/315. Ta již v minulosti doznala na několik etap výrazných změn.

Modernizaci úseku z Hrádku do Ústí nad Orlicí však značně zkomplikoval nestabilní terén a eroze půdy v těsné blízkosti Tiché Orlice. Stavební práce musely být zastaveny a po dohodě s dodavatelem byla smlouva ukončena.

„Původní dodavatel dokončil modernizaci silnice z Hrádku až po křižovatku se Sokolskou ulicí v Kerharticích, avšak vzhledem k nutnosti řešit sesuv půdy a nastavení protierozních opatření nebylo možné toto zajistit v rámci původní smlouvy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj proto na zbývající část komunikace včetně protierozních opatření a sanace celého území vypsal samostatné výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři dodavatelé.

„Předpokládaná hodnota stavby dle projektové dokumentace činila 68 milionů korun včetně daně. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka je v částce 50,7 milionu korun včetně daně a je zároveň co do délky realizace i nejrychlejší, a to o dva měsíce, což samozřejmě ocení především řidiči,“ řekl hejtman Netolický.

Opravy se dočká most přes Tichou Orlici v Chocni. Důležitou stavbou nejen pro Choceň je modernizace mostu přes Tichou Orlici v centru města na silnici II/317.

„Most je důležitou spojnicí pro cesty od Ústí nad Orlicí a Litomyšle směrem na Borohrádek, ale také od Pardubic. V rámci prací dojde k demolici v rozsahu mostního svršku, a to po půlkách. Budou odstraněny vrstvy vozovky, chodníkové římsy i se zábradlími, izolace mostu a vyrovnávací betonová deska. V rámci výběrového řízení byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka v částce 36 milionů korun včetně daně při délce stavby 198 dní,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Všechny tři stavby jsou spolufinancovány Evropskou unií.

„V případě všech tří staveb jsme byli úspěšní s žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a již jsme obdrželi také rozhodnutí o poskytnutí dotace. U modernizace silnice z Komárova po napojení na D35 je výše dotace necelých 18 milionů korun, u Hrádku pak 27,5 milionu korun a na modernizaci mostu v Chocni obdržíme z evropských fondů 16,5 milionu korun. To je pro krajský rozpočet velmi výrazná pomoc,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3.24 hvězdiček / Hodnoceno: 21x