Zrekonstruovaný most v Horšovském Týně je už v provozu

2. prosinec 2021  Redakce   Regiony  485 zobrazení  523 slov

V Horšovském Týně na Domažlicku je už oficiálně otevřen zrekonstruovaný most, který byl od května do konce listopadu letošního roku zcela uzavřen s využitím objížďky. Rekonstrukce za téměř 38 mil. Kč byla hrazena z prostředků Plzeňského kraje a SFDI.

Foto Plzeňský krajFoto Plzeňský kraj

Původní mostní konstrukce byla zcela rozebrána, část povrchu stavby ubourána a doplněna konstrukcí speciálními deskovými prefabrikáty. Součástí oprav byla také obnova sochy a kříže přiléhajících k mostu. Oprava mostu byla dokončena a stavba předána o měsíc dříve, než bylo plánováno v harmonogramu projektu.

Reklama

„Most v Horšovském Týně byl zhotovitelem stavby předán do užívání o měsíc dříve. Jednalo se o náročnější rekonstrukci, než bylo původně plánováno. Jsem si vědom, že omezení související s rekonstrukcí byla značná, ale věřím, že od teď most bude obyvatelům sloužit dlouho,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek.

A dodal: „Tato stavba je jednou z 68, které Správa a údržba silnic Plzeňského kraje letos realizuje. Jedná se o stavby financované z krajského rozpočtu, z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury či z evropských peněz.“

Rekonstrukce mostu v celkové délce přemostění 37,5 m  byla realizována za jeho úplné uzavírky. V rámci stavby bylo provedeno odstranění nosné konstrukce stávajícího mostu a ubourání horního povrchu spodní části stavby. Stávající plošné založení mostních podpěr bylo posíleno kořenovými mikropilotami.

Pro přemostění řeky Radbuzy byla použita nosná konstrukce z předpjatých deskových prefabrikátů z vysokopevnostního betonu. Po obou stranách mostu byly provedeny železobetonové římsy v šířce 2,55 m, na římsy bylo osazeno ocelové zábradlí.

Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným sklonem mostu. Na obou březích bylo provedeno napojení na stávající terén. Na levém břehu bylo provedeno předláždění části chodníku, upraveno napojení na stávající zábradlí a úpravy nábřežní zdi v Žižkově ulici. Na pravém břehu byla provedena úprava živičných chodníků a osazení původního zábradlí.

V návaznosti na rekonstrukci mostu byla provedena přeložka inženýrských sítí. Součástí rekonstrukce bylo také provedení ochrany kulturních památek, sochy a kříže, které jsou v bezprostřední blízkosti mostu na levém břehu řeky.

Dále byly provedeny opravy části objízdné trasy a to v části obce  Horšovský Týn, Polžic a Meclova v celkovém rozsahu 7 600 m2.Stavba byla hrazena z investičních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 % nákladů a ostatní náklady z prostředků Plzeňského kraje pro rok 2021. Cena za stavební práce díla včetně služeb, přeložek sítí a projektové dokumentace je 37,74 mil. Kč.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 2.25 hvězdiček / Hodnoceno: 4x