Olomouc zahajuje průzkum spokojenosti

28. červen 2023  Redakce   Události  352 zobrazení  863 slov

Na vašich názorech nám záleží! Abychom je však mohli zohlednit při dalším směřování a plánování rozvoje města, potřebujeme je znát. Právě s tímto mottem rozjíždí město Olomouc další průzkum spokojenosti Olomoučanů s životem ve městě. Odpovídat v anketě je možné do 30. září.

Ilustrační snímek z Olomouce (červen 2023). Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Olomouce (červen 2023). Foto MEDIASHOW

Reklama
„Cílem šetření je získat zpětnou vazbu od občanů a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení. Dotazník veřejnosti umožní vyjádřit názory a hodnocení v různých aspektech života, včetně infrastruktury, veřejné dopravy, zelených ploch, kulturních akcí a mnoha dalšího,“ vysvětluje náměstek primátora Tomáš Pejpek odpovědný za rozvoj města.
„Výsledky průzkumu nám následně budou sloužit jako důležitý podklad pro plánování a rozhodování o dalším směřování Olomouce jako kvalitního místa pro život,“ zdůrazňuje náměstek.
Dotazník je možné vyplnit až do 30. září 2023. Možnostmi jsou online verze, nebo tištěná podoba ankety. Ta bude k dispozici v Informačním centru Olomouc na Horním náměstí, na detašovaných pracovištích v okrajových částech Olomouce a na vybraných akcích pořádaných městem.
„Po dobu trvání průzkumu budou na uvedených místech připraveny dotazníky i sběrné boxy, kam je bude možné po vyplnění vhodit,“ popisuje koordinátor aktivit místní Agendy 21 Radek Hloch, která průzkum spokojenosti provádí. Prostřednictvím dotazníkového šetření, které je anonymní, je možné vyjádřit například názory na zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování města, vyjádřit míru informovanosti o aktivitách města nebo formulovat zájem o budoucí aktivity a osvětové akce.
Aktuální průzkum zároveň navazuje na obdobný sběr dat z roku 2020, který přinesl důležité poznatky o preferencích a potřebách obyvatel města. „Díky tomu bude možné porovnat, co se v posledních třech letech povedlo, a kde má město naopak ještě rezervy,“ objasňuje náměstek Pejpek.
Více informací včetně online dotazníku a seznamu míst je k dispozici na anketa.olomouc.eu.

„Cílem šetření je získat zpětnou vazbu od občanů a identifikovat oblasti, které vyžadují zlepšení. Dotazník veřejnosti umožní vyjádřit názory a hodnocení v různých aspektech života, včetně infrastruktury, veřejné dopravy, zelených ploch, kulturních akcí a mnoha dalšího,“ vysvětluje náměstek primátora Tomáš Pejpek odpovědný za rozvoj města.

„Výsledky průzkumu nám následně budou sloužit jako důležitý podklad pro plánování a rozhodování o dalším směřování Olomouce jako kvalitního místa pro život,“ zdůrazňuje náměstek.

Dotazník je možné vyplnit až do 30. září 2023. Možnostmi jsou online verze, nebo tištěná podoba ankety. Ta bude k dispozici v Informačním centru Olomouc na Horním náměstí, na detašovaných pracovištích v okrajových částech Olomouce a na vybraných akcích pořádaných městem.

„Po dobu trvání průzkumu budou na uvedených místech připraveny dotazníky i sběrné boxy, kam je bude možné po vyplnění vhodit,“ popisuje koordinátor aktivit místní Agendy 21 Radek Hloch, která průzkum spokojenosti provádí.

Prostřednictvím dotazníkového šetření, které je anonymní, je možné vyjádřit například názory na zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování města, vyjádřit míru informovanosti o aktivitách města nebo formulovat zájem o budoucí aktivity a osvětové akce.

Aktuální průzkum zároveň navazuje na obdobný sběr dat z roku 2020, který přinesl důležité poznatky o preferencích a potřebách obyvatel města.

Díky tomu bude možné porovnat, co se v posledních třech letech povedlo, a kde má město naopak ještě rezervy,“ objasňuje náměstek Pejpek.

Více informací včetně online dotazníku a seznamu míst je k dispozici na anketa.olomouc.eu. Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil