Radní kraje a města Plzně probírali témata užší spolupráce

17. červen 2023  Redakce   Události  487 zobrazení  1099 slov

Radní Plzeňského kraje a radní města Plzně se sešli na společném jednání v plzeňském Parkhotelu. Hovořili o tématech, která si vyžadují jejich užší spolupráci.

Ilustrační snímek z Plzně (červen 2023). Foto MEDIASHOWIlustrační snímek z Plzně (červen 2023). Foto MEDIASHOW

 

Reklama
Ať už to byla činnost a budoucnost Techmanie Science Center o.p.s., finanční podpora Plzeňské filharmonie, zapojení ZUŠ do roku hudby, spolupráce obou samospráv s Divadlem Josefa Kajetána Tyla, nárůst počtu míst v síti základních sociálních služeb, budoucnost protialkoholní stanice (PAZS) anebo propojení skupinových vodovodů Plzeň-Nýrsko.
V případě činnosti a budoucnosti Techmanie Science Center o.p.s., hejtman Rudolf Špoták seznámil radní města Plzně se záměrem Plzeňského kraje stát se jedním ze spoluzakladatelů. Nová smlouva o finanční podpoře činnosti Techmanie s městem Plzeň, tak bude podepisována v listopadu letošního roku.
Primátor Roman Zarzycký v této souvislosti uvedl, že město bude požadovat, aby v prostorách Techmanie byla zřízena samostatná výstavní plocha města Plzeň a aby zde probíhaly programy pro školy.
Radní obou samospráv dále přivítali proběhlé změny ve správní radě Plzeňské filharmonie, které jim umožní mít větší vliv na její činnost směrem k rozvoji kulturně-společenského života Plzeňské filharmonie. V tuto chvíli má Plzeňský kraj v dozorčí radě 1 člena a 2 ve správní radě. Město Plzeň pak podle vyjádření radní pro oblast kultury a památkové péče Elišky Bartákové má v dozorčí radě 3 zástupce a ve správní radě 2.
Diskuse se dále stočila na zcela nový ideový záměr vytvoření kulturní akademie pro děti a mládež, která by se, kromě jiného, zaměřila na oblast výtvarné výchovy. Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu, během jednání přislíbila, že si ho bere za svůj a dále ho promyslí a rozpracuje. Radní města Plzně Eliška Bartáková, v jejíž gesci je kultura a památková péče, dále účastníky jednání informovala o přáních Umělecké rady DJKT směrem k samosprávám a také o projektu Roku české hudby 2024. „Chtěli bychom, aby kraj participoval a podpořil ZUŠ i finančně tak, aby bylo možno tento projekt vytvořit a úspěšně zrealizovat,“ konstatovala.
Důležitým bodem společného jednání se stala též informace o záměru města rozšířit počet míst v základní síti sociálních služeb. Radní města pro oblast sociální a aktivní život seniorů  Jiří Šrámek seznámil členy Rady PK s projekty Nováček 2, Domem pro autisty, Domem se zvláštním režimem a stacionářem Človíček pro osoby  s postižením (děti a mládež). Hejtman Rudolf Špoták přítomné ujistil, že Plzeňský kraj v oblasti sociální dostojí všem svým závazkům. „K čemu jsme se zavázali, že finančně podpoříme, to dodržíme,“ prohlásil a v souvislosti s přidělením finančních dotací upozornil protistranu, že změny a nová místa do základní sítě jsou zařazována vždy k datu prvního ledna v daném roce.

 

Ať už to byla činnost a budoucnost Techmanie Science Center o.p.s., finanční podpora Plzeňské filharmonie, zapojení ZUŠ do roku hudby, spolupráce obou samospráv s Divadlem Josefa Kajetána Tyla, nárůst počtu míst v síti základních sociálních služeb, budoucnost protialkoholní stanice (PAZS) anebo propojení skupinových vodovodů Plzeň-Nýrsko.

V případě činnosti a budoucnosti Techmanie Science Center o.p.s., hejtman Rudolf Špoták seznámil radní města Plzně se záměrem Plzeňského kraje stát se jedním ze spoluzakladatelů. Nová smlouva o finanční podpoře činnosti Techmanie s městem Plzeň, tak bude podepisována v listopadu letošního roku.

Primátor Roman Zarzycký v této souvislosti uvedl, že město bude požadovat, aby v prostorách Techmanie byla zřízena samostatná výstavní plocha města Plzeň a aby zde probíhaly programy pro školy.

Radní obou samospráv dále přivítali proběhlé změny ve správní radě Plzeňské filharmonie, které jim umožní mít větší vliv na její činnost směrem k rozvoji kulturně-společenského života Plzeňské filharmonie. V tuto chvíli má Plzeňský kraj v dozorčí radě 1 člena a 2 ve správní radě. Město Plzeň pak podle vyjádření radní pro oblast kultury a památkové péče Elišky Bartákové má v dozorčí radě 3 zástupce a ve správní radě 2.

Diskuse se dále stočila na zcela nový ideový záměr vytvoření kulturní akademie pro děti a mládež, která by se, kromě jiného, zaměřila na oblast výtvarné výchovy. Lucie Kantorová, náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu, během jednání přislíbila, že si ho bere za svůj a dále ho promyslí a rozpracuje.

Radní města Plzně Eliška Bartáková, v jejíž gesci je kultura a památková péče, dále účastníky jednání informovala o přáních Umělecké rady DJKT směrem k samosprávám a také o projektu Roku české hudby 2024.

„Chtěli bychom, aby kraj participoval a podpořil ZUŠ i finančně tak, aby bylo možno tento projekt vytvořit a úspěšně zrealizovat,“ konstatovala.


Reklama

Autor: RedakceHodnocení

Hodnocení: 3 hvězdiček / Hodnoceno: 1x